ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

pilot

pilot ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • vitesse de décrochage ਉਚਾਰਨ vitesse de décrochage [fr]
 • un brevet de pilotage ਉਚਾਰਨ un brevet de pilotage [fr]
 • volets Zapp ਉਚਾਰਨ volets Zapp [fr]
 • pas variable ਉਚਾਰਨ pas variable [fr]
 • rivetage ਉਚਾਰਨ rivetage [fr]
 • طـَياَرَة ਉਚਾਰਨ طـَياَرَة [ar]
 • faire du simu ਉਚਾਰਨ faire du simu [fr]
 • hypersonique ਉਚਾਰਨ hypersonique [fr]
 • peilot ਉਚਾਰਨ peilot [cy]
 • ajoqersortaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ajoqersortaq [kl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Mark Vanhoenacker ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mark Vanhoenacker [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ