ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

place near Jerusalem

place near Jerusalem ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ