ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

places in Estonia

places in Estonia ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • vara ਉਚਾਰਨ vara [sv]
 • tapa ਉਚਾਰਨ tapa [es]
 • Elva ਉਚਾਰਨ Elva [et]
 • Tartu ਉਚਾਰਨ Tartu [fi]
 • tori ਉਚਾਰਨ tori [fi]
 • viljandi ਉਚਾਰਨ viljandi [et]
 • turba ਉਚਾਰਨ turba [la]
 • aste ਉਚਾਰਨ aste [fi]
 • Lelle ਉਚਾਰਨ Lelle [sv]
 • ardu ਉਚਾਰਨ ardu [fr]
 • Salme ਉਚਾਰਨ Salme [fi]
 • vinni ਉਚਾਰਨ vinni [hu]
 • puka ਉਚਾਰਨ puka [haw]
 • kamari ਉਚਾਰਨ kamari [fi]
 • hulja ਉਚਾਰਨ hulja [sr]
 • valga ਉਚਾਰਨ valga [es]
 • Orava ਉਚਾਰਨ Orava [cs]
 • ikla ਉਚਾਰਨ ikla [mt]
 • kallaste ਉਚਾਰਨ kallaste [et]
 • alu ਉਚਾਰਨ alu [fr]
 • Nõo ਉਚਾਰਨ Nõo [et]
 • helme ਉਚਾਰਨ helme [et]