ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Pleased to meet you

Pleased to meet you ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ