ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

podstatné jméno

podstatné jméno ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • idiot ਉਚਾਰਨ idiot [en]
 • ballet ਉਚਾਰਨ ballet [en]
 • яблоко ਉਚਾਰਨ яблоко [ru]
 • maestro ਉਚਾਰਨ maestro [es]
 • водка ਉਚਾਰਨ водка [ru]
 • воскресенье ਉਚਾਰਨ воскресенье [ru]
 • eunuch ਉਚਾਰਨ eunuch [en]
 • метро ਉਚਾਰਨ метро [ru]
 • завтрак ਉਚਾਰਨ завтрак [ru]
 • hyena ਉਚਾਰਨ hyena [en]
 • list ਉਚਾਰਨ list [en]
 • kimono ਉਚਾਰਨ kimono [en]
 • помощь ਉਚਾਰਨ помощь [ru]
 • dolar ਉਚਾਰਨ dolar [tr]
 • koruna ਉਚਾਰਨ koruna [cs]
 • limit ਉਚਾਰਨ limit [en]
 • krtek ਉਚਾਰਨ krtek [cs]
 • pes ਉਚਾਰਨ pes [cs]
 • kočka ਉਚਾਰਨ kočka [cs]
 • нежность ਉਚਾਰਨ нежность [ru]
 • хрущёвка ਉਚਾਰਨ хрущёвка [ru]
 • zmrzlina ਉਚਾਰਨ zmrzlina [sk]
 • школьник ਉਚਾਰਨ школьник [ru]
 • pompa ਉਚਾਰਨ pompa [la]
 • Batterie ਉਚਾਰਨ Batterie [de]
 • свиноматка ਉਚਾਰਨ свиноматка [ru]
 • lemur ਉਚਾਰਨ lemur [en]
 • matka ਉਚਾਰਨ matka [cs]
 • lata ਉਚਾਰਨ lata [es]
 • hydra ਉਚਾਰਨ hydra [ia]
 • bandit ਉਚਾਰਨ bandit [en]
 • vyučování ਉਚਾਰਨ vyučování [cs]
 • kur ਉਚਾਰਨ kur [lv]
 • samice ਉਚਾਰਨ samice [cs]
 • Majka ਉਚਾਰਨ Majka [bs]
 • Telenovela ਉਚਾਰਨ Telenovela [es]
 • lampa ਉਚਾਰਨ lampa [ia]
 • nit ਉਚਾਰਨ nit [pl]
 • otec ਉਚਾਰਨ otec [cs]
 • кириллица ਉਚਾਰਨ кириллица [ru]
 • империя ਉਚਾਰਨ империя [ru]
 • kuna ਉਚਾਰਨ kuna [pl]
 • zastávka ਉਚਾਰਨ zastávka [cs]
 • kabát ਉਚਾਰਨ kabát [sk]
 • luk ਉਚਾਰਨ luk [hr]
 • lampion ਉਚਾਰਨ lampion [nl]
 • buk ਉਚਾਰਨ buk [pl]
 • stimulant ਉਚਾਰਨ stimulant [en]
 • lom ਉਚਾਰਨ lom [sv]
 • jelen ਉਚਾਰਨ jelen [cs]
 • narcis ਉਚਾਰਨ narcis [nl]
 • sebevražda ਉਚਾਰਨ sebevražda [cs]
 • ryba ਉਚਾਰਨ ryba [pl]
 • kůň ਉਚਾਰਨ kůň [cs]
 • mera ਉਚਾਰਨ mera [es]
 • kompost ਉਚਾਰਨ kompost [sv]
 • ústa ਉਚਾਰਨ ústa [sk]
 • katapult ਉਚਾਰਨ katapult [nl]
 • klima ਉਚਾਰਨ klima [tr]
 • folklor ਉਚਾਰਨ folklor [az]
 • cenzor ਉਚਾਰਨ cenzor [hu]
 • minuta ਉਚਾਰਨ minuta [pt]
 • Син ਉਚਾਰਨ Син [tt]
 • koza ਉਚਾਰਨ koza [cs]
 • karamel ਉਚਾਰਨ karamel [tr]
 • srna ਉਚਾਰਨ srna [cs]
 • automat ਉਚਾਰਨ automat [de]
 • alternativa ਉਚਾਰਨ alternativa [it]
 • Klas ਉਚਾਰਨ Klas [nl]
 • mamut ਉਚਾਰਨ mamut [es]
 • koťata ਉਚਾਰਨ koťata [cs]
 • mateřídouška ਉਚਾਰਨ mateřídouška [cs]
 • exoskeleton ਉਚਾਰਨ exoskeleton [en]
 • čepice ਉਚਾਰਨ čepice [cs]
 • стрелочник ਉਚਾਰਨ стрелочник [ru]
 • zápor ਉਚਾਰਨ zápor [hu]
 • Kachel ਉਚਾਰਨ Kachel [nl]
 • plamen ਉਚਾਰਨ plamen [cs]
 • barva ਉਚਾਰਨ barva [cs]
 • dům ਉਚਾਰਨ dům [cs]
 • sako ਉਚਾਰਨ sako [eo]
 • holka ਉਚਾਰਨ holka [cs]
 • incest ਉਚਾਰਨ incest [en]
 • slon ਉਚਾਰਨ slon [cs]
 • nic ਉਚਾਰਨ nic [cs]
 • urgence ਉਚਾਰਨ urgence [cs]
 • hydrologie ਉਚਾਰਨ hydrologie [fr]
 • oblast ਉਚਾਰਨ oblast [en]
 • potomek ਉਚਾਰਨ potomek [pl]
 • vrba ਉਚਾਰਨ vrba [sl]
 • háj ਉਚਾਰਨ háj [hu]
 • lem ਉਚਾਰਨ lem [da]
 • infarkt ਉਚਾਰਨ infarkt [sv]
 • truhlář ਉਚਾਰਨ truhlář [cs]
 • silice ਉਚਾਰਨ silice [it]
 • kel ਉਚਾਰਨ kel [tr]
 • sopel ਉਚਾਰਨ sopel [pl]
 • bimetal ਉਚਾਰਨ bimetal [en]
 • učitel ਉਚਾਰਨ učitel [cs]
 • реакция ਉਚਾਰਨ реакция [ru]