ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

podstatné jméno

podstatné jméno ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • idiot ਉਚਾਰਨ
  idiot [en]
 • ballet ਉਚਾਰਨ
  ballet [en]
 • maestro ਉਚਾਰਨ
  maestro [es]
 • яблоко ਉਚਾਰਨ
  яблоко [ru]
 • водка ਉਚਾਰਨ
  водка [ru]
 • воскресенье ਉਚਾਰਨ
  воскресенье [ru]
 • eunuch ਉਚਾਰਨ
  eunuch [en]
 • метро ਉਚਾਰਨ
  метро [ru]
 • hyena ਉਚਾਰਨ
  hyena [en]
 • завтрак ਉਚਾਰਨ
  завтрак [ru]
 • kimono ਉਚਾਰਨ
  kimono [en]
 • list ਉਚਾਰਨ
  list [en]
 • dolar ਉਚਾਰਨ
  dolar [tr]
 • помощь ਉਚਾਰਨ
  помощь [ru]
 • krtek ਉਚਾਰਨ
  krtek [cs]
 • limit ਉਚਾਰਨ
  limit [en]
 • koruna ਉਚਾਰਨ
  koruna [cs]
 • pes ਉਚਾਰਨ
  pes [cs]
 • kočka ਉਚਾਰਨ
  kočka [cs]
 • нежность ਉਚਾਰਨ
  нежность [ru]
 • zmrzlina ਉਚਾਰਨ
  zmrzlina [sk]
 • хрущёвка ਉਚਾਰਨ
  хрущёвка [ru]
 • школьник ਉਚਾਰਨ
  школьник [ru]
 • lemur ਉਚਾਰਨ
  lemur [en]
 • Batterie ਉਚਾਰਨ
  Batterie [de]
 • pompa ਉਚਾਰਨ
  pompa [la]
 • свиноматка ਉਚਾਰਨ
  свиноматка [ru]
 • matka ਉਚਾਰਨ
  matka [cs]
 • hydra ਉਚਾਰਨ
  hydra [ia]
 • lata ਉਚਾਰਨ
  lata [es]
 • bandit ਉਚਾਰਨ
  bandit [en]
 • kur ਉਚਾਰਨ
  kur [lv]
 • Majka ਉਚਾਰਨ
  Majka [bs]
 • vyučování ਉਚਾਰਨ
  vyučování [cs]
 • Telenovela ਉਚਾਰਨ
  Telenovela [es]
 • samice ਉਚਾਰਨ
  samice [cs]
 • lampa ਉਚਾਰਨ
  lampa [ia]
 • nit ਉਚਾਰਨ
  nit [pl]
 • otec ਉਚਾਰਨ
  otec [cs]
 • kuna ਉਚਾਰਨ
  kuna [pl]
 • kabát ਉਚਾਰਨ
  kabát [sk]
 • империя ਉਚਾਰਨ
  империя [ru]
 • luk ਉਚਾਰਨ
  luk [hr]
 • zastávka ਉਚਾਰਨ
  zastávka [cs]
 • narcis ਉਚਾਰਨ
  narcis [nl]
 • buk ਉਚਾਰਨ
  buk [pl]
 • lampion ਉਚਾਰਨ
  lampion [nl]
 • stimulant ਉਚਾਰਨ
  stimulant [en]
 • lom ਉਚਾਰਨ
  lom [sv]
 • jelen ਉਚਾਰਨ
  jelen [cs]
 • ryba ਉਚਾਰਨ
  ryba [pl]
 • sebevražda ਉਚਾਰਨ
  sebevražda [cs]
 • ústa ਉਚਾਰਨ
  ústa [sk]
 • srna ਉਚਾਰਨ
  srna [cs]
 • kůň ਉਚਾਰਨ
  kůň [cs]
 • mera ਉਚਾਰਨ
  mera [es]
 • klima ਉਚਾਰਨ
  klima [tr]
 • kompost ਉਚਾਰਨ
  kompost [sv]
 • folklor ਉਚਾਰਨ
  folklor [az]
 • Син ਉਚਾਰਨ
  Син [tt]
 • кириллица ਉਚਾਰਨ
  кириллица [ru]
 • minuta ਉਚਾਰਨ
  minuta [pt]
 • koza ਉਚਾਰਨ
  koza [cs]
 • katapult ਉਚਾਰਨ
  katapult [nl]
 • karamel ਉਚਾਰਨ
  karamel [tr]
 • cenzor ਉਚਾਰਨ
  cenzor [hu]
 • Klas ਉਚਾਰਨ
  Klas [nl]
 • automat ਉਚਾਰਨ
  automat [de]
 • alternativa ਉਚਾਰਨ
  alternativa [it]
 • mamut ਉਚਾਰਨ
  mamut [es]
 • čepice ਉਚਾਰਨ
  čepice [cs]
 • exoskeleton ਉਚਾਰਨ
  exoskeleton [en]
 • koťata ਉਚਾਰਨ
  koťata [cs]
 • стрелочник ਉਚਾਰਨ
  стрелочник [ru]
 • mateřídouška ਉਚਾਰਨ
  mateřídouška [cs]
 • Kachel ਉਚਾਰਨ
  Kachel [nl]
 • plamen ਉਚਾਰਨ
  plamen [cs]
 • dům ਉਚਾਰਨ
  dům [cs]
 • zápor ਉਚਾਰਨ
  zápor [hu]
 • sako ਉਚਾਰਨ
  sako [eo]
 • nic ਉਚਾਰਨ
  nic [cs]
 • barva ਉਚਾਰਨ
  barva [cs]
 • vrba ਉਚਾਰਨ
  vrba [sl]
 • incest ਉਚਾਰਨ
  incest [en]
 • ocún ਉਚਾਰਨ
  ocún [cs]
 • holka ਉਚਾਰਨ
  holka [cs]
 • oblast ਉਚਾਰਨ
  oblast [en]
 • urgence ਉਚਾਰਨ
  urgence [cs]
 • slon ਉਚਾਰਨ
  slon [cs]
 • silice ਉਚਾਰਨ
  silice [it]
 • hydrologie ਉਚਾਰਨ
  hydrologie [fr]
 • truhlář ਉਚਾਰਨ
  truhlář [cs]
 • tulipán ਉਚਾਰਨ
  tulipán [cs]
 • potomek ਉਚਾਰਨ
  potomek [pl]
 • háj ਉਚਾਰਨ
  háj [hu]
 • učitel ਉਚਾਰਨ
  učitel [cs]
 • lem ਉਚਾਰਨ
  lem [da]
 • infarkt ਉਚਾਰਨ
  infarkt [sv]
 • kel ਉਚਾਰਨ
  kel [tr]
 • kabel ਉਚਾਰਨ
  kabel [sv]