ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Polish first names

Polish first names ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Mikołaj ਉਚਾਰਨ
  Mikołaj [pl]
 • Amelia ਉਚਾਰਨ
  Amelia [en]
 • Przemysław ਉਚਾਰਨ
  Przemysław [pl]
 • Paweł ਉਚਾਰਨ
  Paweł [pl]
 • Katarzyna ਉਚਾਰਨ
  Katarzyna [pl]
 • Michał ਉਚਾਰਨ
  Michał [pl]
 • Andrzej ਉਚਾਰਨ
  Andrzej [pl]
 • Sebastian ਉਚਾਰਨ
  Sebastian [en]
 • Edward ਉਚਾਰਨ
  Edward [en]
 • Krzysztof ਉਚਾਰਨ
  Krzysztof [pl]
 • Piotr ਉਚਾਰਨ
  Piotr [pl]
 • Natalia ਉਚਾਰਨ
  Natalia [it]
 • Małgorzata ਉਚਾਰਨ
  Małgorzata [pl]
 • Błażej ਉਚਾਰਨ
  Błażej [pl]
 • Jakub ਉਚਾਰਨ
  Jakub [pl]
 • Julian ਉਚਾਰਨ
  Julian [de]
 • Bartłomiej ਉਚਾਰਨ
  Bartłomiej [pl]
 • Damian ਉਚਾਰਨ
  Damian [en]
 • Grzegorz ਉਚਾਰਨ
  Grzegorz [pl]
 • Marcin ਉਚਾਰਨ
  Marcin [pl]
 • Jerzy ਉਚਾਰਨ
  Jerzy [pl]
 • Agnieszka ਉਚਾਰਨ
  Agnieszka [pl]
 • Juliana ਉਚਾਰਨ
  Juliana [es]
 • wit ਉਚਾਰਨ
  wit [en]
 • Michal ਉਚਾਰਨ
  Michal [sk]
 • Justin ਉਚਾਰਨ
  Justin [en]
 • Justyna ਉਚਾਰਨ
  Justyna [pl]
 • Kacper ਉਚਾਰਨ
  Kacper [pl]
 • Bartosz ਉਚਾਰਨ
  Bartosz [pl]
 • Ewa ਉਚਾਰਨ
  Ewa [pl]
 • Kazimierz ਉਚਾਰਨ
  Kazimierz [pl]
 • Kamil ਉਚਾਰਨ
  Kamil [tr]
 • Milena ਉਚਾਰਨ
  Milena [it]
 • Emilia ਉਚਾਰਨ
  Emilia [it]
 • Rafał ਉਚਾਰਨ
  Rafał [pl]
 • Dawid ਉਚਾਰਨ
  Dawid [pl]
 • Zbigniew ਉਚਾਰਨ
  Zbigniew [pl]
 • Tomasz ਉਚਾਰਨ
  Tomasz [pl]
 • Melchior ਉਚਾਰਨ
  Melchior [de]
 • Iwona ਉਚਾਰਨ
  Iwona [pl]
 • Mieczysław ਉਚਾਰਨ
  Mieczysław [pl]
 • Wanda ਉਚਾਰਨ
  Wanda [en]
 • Szymon ਉਚਾਰਨ
  Szymon [pl]
 • Jacek ਉਚਾਰਨ
  Jacek [pl]
 • Mariusz ਉਚਾਰਨ
  Mariusz [pl]
 • Stanisław ਉਚਾਰਨ
  Stanisław [pl]
 • Waldemar ਉਚਾਰਨ
  Waldemar [de]
 • Wiktor ਉਚਾਰਨ
  Wiktor [pl]
 • Joakim ਉਚਾਰਨ
  Joakim [sv]
 • Alicja ਉਚਾਰਨ
  Alicja [pl]
 • Kasper ਉਚਾਰਨ
  Kasper [pl]
 • Marzena ਉਚਾਰਨ
  Marzena [pl]
 • Isabela ਉਚਾਰਨ
  Isabela [pt]
 • Oliwia ਉਚਾਰਨ
  Oliwia [pl]
 • Irina ਉਚਾਰਨ
  Irina [de]
 • Zuzanna ਉਚਾਰਨ
  Zuzanna [pl]
 • Elżbieta ਉਚਾਰਨ
  Elżbieta [pl]
 • Miłosz ਉਚਾਰਨ
  Miłosz [pl]
 • Lidia ਉਚਾਰਨ
  Lidia [es]
 • Jacinta ਉਚਾਰਨ
  Jacinta [es]
 • Sylwia ਉਚਾਰਨ
  Sylwia [pl]
 • Franciszek ਉਚਾਰਨ
  Franciszek [pl]
 • Marek ਉਚਾਰਨ
  Marek [pl]
 • Wiktoria ਉਚਾਰਨ
  Wiktoria [pl]
 • Oliwier ਉਚਾਰਨ
  Oliwier [pl]
 • pola ਉਚਾਰਨ
  pola [eo]
 • Jarosław ਉਚਾਰਨ
  Jarosław [pl]
 • Martyna ਉਚਾਰਨ
  Martyna [pl]
 • Jolanta ਉਚਾਰਨ
  Jolanta [pl]
 • Szczepan ਉਚਾਰਨ
  Szczepan [pl]
 • Grażyna ਉਚਾਰਨ
  Grażyna [pl]
 • Ewelina ਉਚਾਰਨ
  Ewelina [pl]
 • Krystyna ਉਚਾਰਨ
  Krystyna [pl]
 • Bożena ਉਚਾਰਨ
  Bożena [pl]
 • Kinga ਉਚਾਰਨ
  Kinga [pl]
 • Marianna ਉਚਾਰਨ
  Marianna [fi]
 • Ryszard ਉਚਾਰਨ
  Ryszard [pl]
 • Zofia ਉਚਾਰਨ
  Zofia [pl]
 • Leszek ਉਚਾਰਨ
  Leszek [pl]
 • Józef ਉਚਾਰਨ
  Józef [pl]
 • Antoni ਉਚਾਰਨ
  Antoni [ca]
 • Weronika ਉਚਾਰਨ
  Weronika [pl]
 • Teodora ਉਚਾਰਨ
  Teodora [ro]
 • Jadwiga ਉਚਾਰਨ
  Jadwiga [pl]
 • Sławomir ਉਚਾਰਨ
  Sławomir [pl]
 • Władysław ਉਚਾਰਨ
  Władysław [pl]
 • Edyta ਉਚਾਰਨ
  Edyta [pl]
 • Halina ਉਚਾਰਨ
  Halina [pl]
 • Roch ਉਚਾਰਨ
  Roch [de]
 • Genowefa ਉਚਾਰਨ
  Genowefa [pl]
 • Dorota ਉਚਾਰਨ
  Dorota [pl]
 • Kamila ਉਚਾਰਨ
  Kamila [pl]
 • Tadeusz ਉਚਾਰਨ
  Tadeusz [pl]
 • Patrycja ਉਚਾਰਨ
  Patrycja [pl]
 • Cecylia ਉਚਾਰਨ
  Cecylia [pl]
 • Stefania ਉਚਾਰਨ
  Stefania [it]
 • karol ਉਚਾਰਨ
  karol [pl]
 • Zdzisław ਉਚਾਰਨ
  Zdzisław [pl]
 • Urszula ਉਚਾਰਨ
  Urszula [pl]
 • Ignacy ਉਚਾਰਨ
  Ignacy [pl]