ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

political party

political party ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ