ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

prepositions in French

prepositions in French ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • dans ਉਚਾਰਨ dans [fr]
  • sur ਉਚਾਰਨ sur [fr]
  • à ਉਚਾਰਨ à [fr]
  • entre ਉਚਾਰਨ entre [fr]
  • derrière ਉਚਾਰਨ derrière [fr]
  • sous ਉਚਾਰਨ sous [fr]
  • devant ਉਚਾਰਨ devant [fr]
  • au sujet de ਉਚਾਰਨ au sujet de [fr]