ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

president

president ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ