ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

president Chinese republic

president Chinese republic ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ