ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

pronom

pronom ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Senji ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Senji [fr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Villen ਉਚਾਰਨ Villen [de]
 • chacun ਉਚਾਰਨ chacun [fr]
 • uno ਉਚਾਰਨ uno [es]
 • nenti ਉਚਾਰਨ nenti [scn]
 • pronom possessif ਉਚਾਰਨ pronom possessif [fr]
 • tanto ਉਚਾਰਨ tanto [es]
 • гарванов ਉਚਾਰਨ гарванов [bg]
 • quale ਉਚਾਰਨ quale [it]
 • nessuno ਉਚਾਰਨ nessuno [it]
 • paio ਉਚਾਰਨ paio [it]
 • vario ਉਚਾਰਨ vario [es]
 • Qualcuno ਉਚਾਰਨ Qualcuno [it]
 • parte ਉਚਾਰਨ parte [es]
 • parecchio ਉਚਾਰਨ parecchio [it]
 • numeroso ਉਚਾਰਨ numeroso [pt]
 • molto ਉਚਾਰਨ molto [it]
 • diverso ਉਚਾਰਨ diverso [es]
 • alcuno ਉਚਾਰਨ alcuno [it]
 • alcunché ਉਚਾਰਨ alcunché [it]
 • qualche ਉਚਾਰਨ qualche [it]
 • qualcosa ਉਚਾਰਨ qualcosa [it]
 • altrui ਉਚਾਰਨ altrui [it]
 • caduno ਉਚਾਰਨ caduno [it]
 • cadauno ਉਚਾਰਨ cadauno [it]
 • ergota ਉਚਾਰਨ ergota [lmo]
 • negota ਉਚਾਰਨ negota [lmo]
 • negot ਉਚਾਰਨ negot [lmo]