ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

pronomes persoais

pronomes persoais ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • vos ਉਚਾਰਨ vos [es]
 • consigo ਉਚਾਰਨ consigo [es]
 • connosco ਉਚਾਰਨ connosco [gl]
 • vós ਉਚਾਰਨ vós [pt]
 • elas ਉਚਾਰਨ elas [pt]
 • lle ਉਚਾਰਨ lle [cy]
 • vosoutros ਉਚਾਰਨ vosoutros [gl]
 • vosoutras ਉਚਾਰਨ vosoutras [gl]
 • convosco ਉਚਾਰਨ convosco [pt]
 • comigo ਉਚਾਰਨ comigo [pt]
 • lles ਉਚਾਰਨ lles [gl]
 • nosoutras ਉਚਾਰਨ nosoutras [gl]
 • nosoutros ਉਚਾਰਨ nosoutros [gl]