ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Provinces - China

Provinces - China ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 上海 ਉਚਾਰਨ 上海 [wuu]
 • 台湾 ਉਚਾਰਨ 台湾 [zh]
 • 四川 ਉਚਾਰਨ 四川 [zh]
 • 浙江 ਉਚਾਰਨ 浙江 [zh]
 • 河北 ਉਚਾਰਨ 河北 [zh]
 • 山东 ਉਚਾਰਨ 山东 [zh]
 • 江苏 ਉਚਾਰਨ 江苏 [zh]
 • 福建 ਉਚਾਰਨ 福建 [nan]
 • 湖南 ਉਚਾਰਨ 湖南 [zh]
 • 广东 ਉਚਾਰਨ 广东 [hak]
 • 山西 ਉਚਾਰਨ 山西 [cjy]
 • 廣東 ਉਚਾਰਨ 廣東 [yue]
 • 安徽 ਉਚਾਰਨ 安徽 [zh]
 • 湖北 ਉਚਾਰਨ 湖北 [wuu]
 • 吉林 ਉਚਾਰਨ 吉林 [cjy]
 • 江西 ਉਚਾਰਨ 江西 [wuu]
 • 河南 ਉਚਾਰਨ 河南 [zh]
 • 黑龙江 ਉਚਾਰਨ 黑龙江 [cjy]
 • 海南 ਉਚਾਰਨ 海南 [wuu]
 • 廣東省 ਉਚਾਰਨ 廣東省 [yue]
 • 辽宁 ਉਚਾਰਨ 辽宁 [cjy]
 • 甘肃 ਉਚਾਰਨ 甘肃 [wuu]
 • 陕西 ਉਚਾਰਨ 陕西 [zh]
 • 广东省 ਉਚਾਰਨ 广东省 [zh]
 • 云南 ਉਚਾਰਨ 云南 [wuu]
 • 青海 ਉਚਾਰਨ 青海 [wuu]
 • 广东省​ ਉਚਾਰਨ 广东省​ [zh]
 • 贵州 ਉਚਾਰਨ 贵州 [wuu]
 • Syczuan ਉਚਾਰਨ Syczuan [pl]