ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

reservation

reservation ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ