ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

rzeczownik

rzeczownik ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • hola ਉਚਾਰਨ hola [es]
 • banana ਉਚਾਰਨ banana [en]
 • Australia ਉਚਾਰਨ Australia [en]
 • mentor ਉਚਾਰਨ mentor [en]
 • dach ਉਚਾਰਨ dach [de]
 • salut ਉਚਾਰਨ salut [fr]
 • Anna ਉਚਾਰਨ Anna [en]
 • Chile ਉਚਾਰਨ Chile [es]
 • pasta ਉਚਾਰਨ pasta [en]
 • chrząszcz ਉਚਾਰਨ chrząszcz [pl]
 • Wrocław ਉਚਾਰਨ Wrocław [pl]
 • Kraków ਉਚਾਰਨ Kraków [pl]
 • Chopin ਉਚਾਰਨ Chopin [pl]
 • hotel ਉਚਾਰਨ hotel [en]
 • hamburger ਉਚਾਰਨ hamburger [en]
 • beta ਉਚਾਰਨ beta [en]
 • idiota ਉਚਾਰਨ idiota [pt]
 • Hyundai ਉਚਾਰਨ Hyundai [ko]
 • Adidas ਉਚਾਰਨ Adidas [de]
 • cześć ਉਚਾਰਨ cześć [pl]
 • ocean ਉਚਾਰਨ ocean [en]
 • potęga ਉਚਾਰਨ potęga [pl]
 • problem ਉਚਾਰਨ problem [en]
 • toast ਉਚਾਰਨ toast [en]
 • 13 ਉਚਾਰਨ 13 [ru]
 • police ਉਚਾਰਨ police [en]
 • pan ਉਚਾਰਨ pan [en]
 • Helena ਉਚਾਰਨ Helena [en]
 • historia ਉਚਾਰਨ historia [es]
 • Łódź ਉਚਾਰਨ Łódź [pl]
 • babcia ਉਚਾਰਨ babcia [pl]
 • Warszawa ਉਚਾਰਨ Warszawa [pl]
 • profesor ਉਚਾਰਨ profesor [es]
 • Paula ਉਚਾਰਨ Paula [es]
 • miłość ਉਚਾਰਨ miłość [pl]
 • liquid ਉਚਾਰਨ liquid [en]
 • ser ਉਚਾਰਨ ser [es]
 • pilot ਉਚਾਰਨ pilot [en]
 • plan ਉਚਾਰਨ plan [en]
 • honor ਉਚਾਰਨ honor [en]
 • bug ਉਚਾਰਨ bug [en]
 • Ela ਉਚਾਰਨ Ela [pt]
 • Gibraltar ਉਚਾਰਨ Gibraltar [en]
 • pole ਉਚਾਰਨ pole [en]
 • metal ਉਚਾਰਨ metal [en]
 • plaster ਉਚਾਰਨ plaster [en]
 • 12 ਉਚਾਰਨ 12 [hy]
 • zoo ਉਚਾਰਨ zoo [en]
 • taxi ਉਚਾਰਨ taxi [de]
 • Przemysław ਉਚਾਰਨ Przemysław [pl]
 • 4 ਉਚਾਰਨ 4 [en]
 • chuj ਉਚਾਰਨ chuj [pl]
 • Polska ਉਚਾਰਨ Polska [pl]
 • Jupiter ਉਚਾਰਨ Jupiter [en]
 • reporter ਉਚਾਰਨ reporter [en]
 • baba ਉਚਾਰਨ baba [tr]
 • Przemyśl ਉਚਾਰਨ Przemyśl [pl]
 • autobus ਉਚਾਰਨ autobus [it]
 • Dobranoc ਉਚਾਰਨ Dobranoc [pl]
 • piątek ਉਚਾਰਨ piątek [pl]
 • absurd ਉਚਾਰਨ absurd [en]
 • 6 ਉਚਾਰਨ 6 [yue]
 • Oświęcim ਉਚਾਰਨ Oświęcim [pl]
 • weekend ਉਚਾਰਨ weekend [en]
 • par ਉਚਾਰਨ par [fr]
 • eunuch ਉਚਾਰਨ eunuch [en]
 • Teresa ਉਚਾਰਨ Teresa [en]
 • dom ਉਚਾਰਨ dom [pl]
 • jar ਉਚਾਰਨ jar [en]
 • lit ਉਚਾਰਨ lit [fr]
 • kochanie ਉਚਾਰਨ kochanie [pl]
 • Eliza ਉਚਾਰਨ Eliza [eu]
 • autor ਉਚਾਰਨ autor [de]
 • Krzysztof ਉਚਾਰਨ Krzysztof [pl]
 • Ferrari ਉਚਾਰਨ Ferrari [it]
 • drew ਉਚਾਰਨ drew [en]
 • protestant ਉਚਾਰਨ protestant [en]
 • trap ਉਚਾਰਨ trap [en]
 • koniec ਉਚਾਰਨ koniec [pl]
 • Maciej ਉਚਾਰਨ Maciej [pl]
 • Peru ਉਚਾਰਨ Peru [en]
 • Marina ਉਚਾਰਨ Marina [es]
 • wigilia ਉਚਾਰਨ wigilia [pl]
 • Tanzania ਉਚਾਰਨ Tanzania [en]
 • bark ਉਚਾਰਨ bark [en]
 • Wojciech ਉਚਾਰਨ Wojciech [pl]
 • monument ਉਚਾਰਨ monument [en]
 • literatura ਉਚਾਰਨ literatura [es]
 • dwadzieścia ਉਚਾਰਨ dwadzieścia [pl]
 • złoty ਉਚਾਰਨ złoty [pl]
 • mgła ਉਚਾਰਨ mgła [pl]
 • humor ਉਚਾਰਨ humor [en]
 • gówno ਉਚਾਰਨ gówno [pl]
 • Karl ਉਚਾਰਨ Karl [sv]
 • Błażej ਉਚਾਰਨ Błażej [pl]
 • Ida ਉਚਾਰਨ Ida [no]
 • Karolina ਉਚਾਰਨ Karolina [pl]
 • pies ਉਚਾਰਨ pies [pl]
 • studium ਉਚਾਰਨ studium [de]
 • Bartłomiej ਉਚਾਰਨ Bartłomiej [pl]