ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

rzeczownik

rzeczownik ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • szczęście ਉਚਾਰਨ szczęście [pl]
 • azor ਉਚਾਰਨ azor [es]
 • kra ਉਚਾਰਨ kra [pl]
 • glon ਉਚਾਰਨ glon [pl]
 • San ਉਚਾਰਨ San [grc]
 • pomarańcza ਉਚਾਰਨ pomarańcza [pl]
 • przyjaciel ਉਚਾਰਨ przyjaciel [pl]
 • syn ਉਚਾਰਨ syn [pl]
 • mila ਉਚਾਰਨ mila [oc]
 • paragraf ਉਚਾਰਨ paragraf [de]
 • paleta ਉਚਾਰਨ paleta [pl]
 • jagoda ਉਚਾਰਨ jagoda [pl]
 • świtezianka ਉਚਾਰਨ świtezianka [pl]
 • tabor ਉਚਾਰਨ tabor [cs]
 • stole ਉਚਾਰਨ stole [en]
 • amfetamina ਉਚਾਰਨ amfetamina [pl]
 • rabinat ਉਚਾਰਨ rabinat [pl]
 • stal ਉਚਾਰਨ stal [sv]
 • pogoda ਉਚਾਰਨ pogoda [pl]
 • pojeb ਉਚਾਰਨ pojeb [pl]
 • gawiedź ਉਚਾਰਨ gawiedź [pl]
 • morfologia ਉਚਾਰਨ morfologia [pl]
 • doberman ਉਚਾਰਨ doberman [en]
 • Śląsk ਉਚਾਰਨ Śląsk [pl]
 • respondent ਉਚਾਰਨ respondent [en]
 • fanfara ਉਚਾਰਨ fanfara [it]
 • monodieta ਉਚਾਰਨ monodieta [pl]
 • radiogram ਉਚਾਰਨ radiogram [en]
 • arboretum ਉਚਾਰਨ arboretum [en]
 • bryndza ਉਚਾਰਨ bryndza [sk]
 • Wisła ਉਚਾਰਨ Wisła [pl]
 • onomatopeja ਉਚਾਰਨ onomatopeja [pl]
 • Jędrzej ਉਚਾਰਨ Jędrzej [pl]
 • moc ਉਚਾਰਨ moc [cs]
 • opłatek ਉਚਾਰਨ opłatek [pl]
 • mamy ਉਚਾਰਨ mamy [pl]
 • euforia ਉਚਾਰਨ euforia [es]
 • granulat ਉਚਾਰਨ granulat [de]
 • ulica ਉਚਾਰਨ ulica [pl]
 • erg ਉਚਾਰਨ erg [vls]
 • rak ਉਚਾਰਨ rak [sv]
 • apel ਉਚਾਰਨ apel [ro]
 • mąż ਉਚਾਰਨ mąż [pl]
 • kuna ਉਚਾਰਨ kuna [pl]
 • kupa ਉਚਾਰਨ kupa [tr]
 • bombardier ਉਚਾਰਨ bombardier [fr]
 • azot ਉਚਾਰਨ azot [ro]
 • akt ਉਚਾਰਨ akt [de]
 • kula ਉਚਾਰਨ kula [sv]
 • księżniczka ਉਚਾਰਨ księżniczka [pl]
 • tercet ਉਚਾਰਨ tercet [fr]
 • turban ਉਚਾਰਨ turban [de]
 • imperium ਉਚਾਰਨ imperium [la]
 • rok ਉਚਾਰਨ rok [nl]
 • Patriarchat ਉਚਾਰਨ Patriarchat [de]
 • zagnieżdżenie ਉਚਾਰਨ zagnieżdżenie [pl]
 • takt ਉਚਾਰਨ takt [tr]
 • patriota ਉਚਾਰਨ patriota [pt]
 • Morąg ਉਚਾਰਨ Morąg [pl]
 • lampion ਉਚਾਰਨ lampion [nl]
 • ocelot ਉਚਾਰਨ ocelot [en]
 • renta ਉਚਾਰਨ renta [es]
 • dżem ਉਚਾਰਨ dżem [pl]
 • kapa ਉਚਾਰਨ kapa [hu]
 • tabun ਉਚਾਰਨ tabun [ja]
 • eskalacja ਉਚਾਰਨ eskalacja [pl]
 • rola ਉਚਾਰਨ rola [pt]
 • Sosnowiec ਉਚਾਰਨ Sosnowiec [pl]
 • marka ਉਚਾਰਨ marka [tr]
 • Biel ਉਚਾਰਨ Biel [pl]
 • kanu ਉਚਾਰਨ kanu [de]
 • skansen ਉਚਾਰਨ skansen [sv]
 • stopa ਉਚਾਰਨ stopa [pl]
 • orator ਉਚਾਰਨ orator [en]
 • wiadro ਉਚਾਰਨ wiadro [pl]
 • proceder ਉਚਾਰਨ proceder [pt]
 • fastryga ਉਚਾਰਨ fastryga [pl]
 • sąsiad ਉਚਾਰਨ sąsiad [pl]
 • terakota ਉਚਾਰਨ terakota [pl]
 • anagram ਉਚਾਰਨ anagram [en]
 • portier ਉਚਾਰਨ portier [nl]
 • rysunek ਉਚਾਰਨ rysunek [pl]
 • ręka ਉਚਾਰਨ ręka [pl]
 • szczerbinka ਉਚਾਰਨ szczerbinka [pl]
 • sześć ਉਚਾਰਨ sześć [pl]
 • gżegżółka ਉਚਾਰਨ gżegżółka [pl]
 • mnich ਉਚਾਰਨ mnich [pl]
 • ciocia ਉਚਾਰਨ ciocia [pl]
 • gangrena ਉਚਾਰਨ gangrena [pt]
 • mięta ਉਚਾਰਨ mięta [pl]
 • Białystok ਉਚਾਰਨ Białystok [pl]
 • bestia ਉਚਾਰਨ bestia [it]
 • Konkurs ਉਚਾਰਨ Konkurs [de]
 • Szewczyk ਉਚਾਰਨ Szewczyk [pl]
 • Raglan ਉਚਾਰਨ Raglan [en]
 • odium ਉਚਾਰਨ odium [en]
 • marzec ਉਚਾਰਨ marzec [pl]
 • buk ਉਚਾਰਨ buk [pl]
 • Krach ਉਚਾਰਨ Krach [de]
 • plafon ਉਚਾਰਨ plafon [ro]