ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

rzeczownik

rzeczownik ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • chlebowiec ਉਚਾਰਨ chlebowiec [pl]
 • Krach ਉਚਾਰਨ Krach [de]
 • historiografía ਉਚਾਰਨ historiografía [es]
 • Wyszogród ਉਚਾਰਨ Wyszogród [pl]
 • samowar ਉਚਾਰਨ samowar [de]
 • skala ਉਚਾਰਨ skala [sv]
 • Szwecja ਉਚਾਰਨ Szwecja [pl]
 • autostrada ਉਚਾਰਨ autostrada [it]
 • sześć ਉਚਾਰਨ sześć [pl]
 • kultura ਉਚਾਰਨ kultura [pl]
 • marzec ਉਚਾਰਨ marzec [pl]
 • auriga ਉਚਾਰਨ auriga [la]
 • histeria ਉਚਾਰਨ histeria [es]
 • Szewczyk ਉਚਾਰਨ Szewczyk [pl]
 • cheder ਉਚਾਰਨ cheder [he]
 • suchar ਉਚਾਰਨ suchar [cs]
 • kwik ਉਚਾਰਨ kwik [nl]
 • tato ਉਚਾਰਨ tato [pt]
 • drużyna ਉਚਾਰਨ drużyna [pl]
 • argot ਉਚਾਰਨ argot [es]
 • cieć ਉਚਾਰਨ cieć [pl]
 • baza ਉਚਾਰਨ baza [es]
 • hologram ਉਚਾਰਨ hologram [en]
 • gama ਉਚਾਰਨ gama [es]
 • meteorologia ਉਚਾਰਨ meteorologia [pl]
 • kolej ਉਚਾਰਨ kolej [pl]
 • Mazowsze ਉਚਾਰਨ Mazowsze [pl]
 • basetla ਉਚਾਰਨ basetla [pl]
 • oleander ਉਚਾਰਨ oleander [en]
 • kotek ਉਚਾਰਨ kotek [pl]
 • świetlówka ਉਚਾਰਨ świetlówka [pl]
 • micha ਉਚਾਰਨ micha [de]
 • sól ਉਚਾਰਨ sól [pl]
 • kretyn ਉਚਾਰਨ kretyn [pl]
 • mandola ਉਚਾਰਨ mandola [cs]
 • Hrubieszów ਉਚਾਰਨ Hrubieszów [pl]
 • omnibus ਉਚਾਰਨ omnibus [en]
 • Interpol ਉਚਾਰਨ Interpol [es]
 • gwóźdź ਉਚਾਰਨ gwóźdź [pl]
 • żubrówka ਉਚਾਰਨ żubrówka [pl]
 • miniatura ਉਚਾਰਨ miniatura [pt]
 • minaret ਉਚਾਰਨ minaret [en]
 • niuans ਉਚਾਰਨ niuans [pl]
 • oczywistość ਉਚਾਰਨ oczywistość [pl]
 • epitet ਉਚਾਰਨ epitet [ro]
 • pani ਉਚਾਰਨ pani [mr]
 • sakrament ਉਚਾਰਨ sakrament [de]
 • garb ਉਚਾਰਨ garb [en]
 • angora ਉਚਾਰਨ angora [en]
 • gafa ਉਚਾਰਨ gafa [es]
 • trasa ਉਚਾਰਨ trasa [sv]
 • Mahomet ਉਚਾਰਨ Mahomet [fr]
 • smak ਉਚਾਰਨ smak [nl]
 • kaban ਉਚਾਰਨ kaban [ja]
 • osa ਉਚਾਰਨ osa [es]
 • gry ਉਚਾਰਨ gry [no]
 • taksi ਉਚਾਰਨ taksi [fi]
 • stela ਉਚਾਰਨ stela [en]
 • mleko ਉਚਾਰਨ mleko [pl]
 • altostratus ਉਚਾਰਨ altostratus [fr]
 • firmament ਉਚਾਰਨ firmament [en]
 • luka ਉਚਾਰਨ luka [de]
 • manto ਉਚਾਰਨ manto [pt]
 • konsulat ਉਚਾਰਨ konsulat [de]
 • jama ਉਚਾਰਨ jama [ja]
 • republika ਉਚਾਰਨ republika [cs]
 • herbaciarka ਉਚਾਰਨ herbaciarka [pl]
 • agitator ਉਚਾਰਨ agitator [en]
 • środa ਉਚਾਰਨ środa [pl]
 • skubnięcie ਉਚਾਰਨ skubnięcie [pl]
 • Działdowo ਉਚਾਰਨ Działdowo [pl]
 • koło ਉਚਾਰਨ koło [pl]
 • przystojniak ਉਚਾਰਨ przystojniak [pl]
 • policja ਉਚਾਰਨ policja [pl]
 • gable ਉਚਾਰਨ gable [en]
 • wszystko ਉਚਾਰਨ wszystko [pl]
 • Hanka ਉਚਾਰਨ Hanka [eu]
 • chłopiec ਉਚਾਰਨ chłopiec [pl]
 • kalkulator ਉਚਾਰਨ kalkulator [pl]
 • Wałbrzych ਉਚਾਰਨ Wałbrzych [pl]
 • ekran ਉਚਾਰਨ ekran [pl]
 • Płaszów ਉਚਾਰਨ Płaszów [pl]
 • postulat ਉਚਾਰਨ postulat [la]
 • kulig ਉਚਾਰਨ kulig [pl]
 • głos ਉਚਾਰਨ głos [pl]
 • gałązka ਉਚਾਰਨ gałązka [pl]
 • nazista ਉਚਾਰਨ nazista [pt]
 • córki ਉਚਾਰਨ córki [pl]
 • niewiedza ਉਚਾਰਨ niewiedza [pl]
 • cep ਉਚਾਰਨ cep [tr]
 • altruista ਉਚਾਰਨ altruista [es]
 • poganiacz ਉਚਾਰਨ poganiacz [pl]
 • kuchta ਉਚਾਰਨ kuchta [pl]
 • duma ਉਚਾਰਨ duma [en]
 • porcelana ਉਚਾਰਨ porcelana [es]
 • kation ਉਚਾਰਨ kation [de]
 • anomalia ਉਚਾਰਨ anomalia [pt]
 • głowa ਉਚਾਰਨ głowa [pl]
 • spacer ਉਚਾਰਨ spacer [pl]
 • trapezoid ਉਚਾਰਨ trapezoid [en]