ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

rzeczownik

rzeczownik ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • buk ਉਚਾਰਨ buk [pl]
 • rysunek ਉਚਾਰਨ rysunek [pl]
 • Konkurs ਉਚਾਰਨ Konkurs [de]
 • mnich ਉਚਾਰਨ mnich [pl]
 • gangrena ਉਚਾਰਨ gangrena [pt]
 • gry ਉਚਾਰਨ gry [no]
 • skala ਉਚਾਰਨ skala [sv]
 • odium ਉਚਾਰਨ odium [en]
 • sól ਉਚਾਰਨ sól [pl]
 • Szwecja ਉਚਾਰਨ Szwecja [pl]
 • plafon ਉਚਾਰਨ plafon [ro]
 • Mazowsze ਉਚਾਰਨ Mazowsze [pl]
 • argot ਉਚਾਰਨ argot [es]
 • siemanko ਉਚਾਰਨ siemanko [pl]
 • tato ਉਚਾਰਨ tato [pt]
 • podręcznik ਉਚਾਰਨ podręcznik [pl]
 • samowar ਉਚਾਰਨ samowar [de]
 • hegemonia ਉਚਾਰਨ hegemonia [pt]
 • pani ਉਚਾਰਨ pani [mr]
 • fumarola ਉਚਾਰਨ fumarola [es]
 • kultura ਉਚਾਰਨ kultura [pl]
 • Wyszogród ਉਚਾਰਨ Wyszogród [pl]
 • chlebowiec ਉਚਾਰਨ chlebowiec [pl]
 • historiografía ਉਚਾਰਨ historiografía [es]
 • gwóźdź ਉਚਾਰਨ gwóźdź [pl]
 • Wałbrzych ਉਚਾਰਨ Wałbrzych [pl]
 • kwik ਉਚਾਰਨ kwik [nl]
 • histeria ਉਚਾਰਨ histeria [es]
 • omnibus ਉਚਾਰਨ omnibus [en]
 • hologram ਉਚਾਰਨ hologram [en]
 • suchar ਉਚਾਰਨ suchar [cs]
 • chłopiec ਉਚਾਰਨ chłopiec [pl]
 • drużyna ਉਚਾਰਨ drużyna [pl]
 • oleander ਉਚਾਰਨ oleander [en]
 • kaban ਉਚਾਰਨ kaban [ja]
 • gama ਉਚਾਰਨ gama [es]
 • kotek ਉਚਾਰਨ kotek [pl]
 • tympan ਉਚਾਰਨ tympan [fr]
 • baza ਉਚਾਰਨ baza [es]
 • meteorologia ਉਚਾਰਨ meteorologia [pl]
 • policja ਉਚਾਰਨ policja [pl]
 • cieć ਉਚਾਰਨ cieć [pl]
 • głowa ਉਚਾਰਨ głowa [pl]
 • Hrubieszów ਉਚਾਰਨ Hrubieszów [pl]
 • kolej ਉਚਾਰਨ kolej [pl]
 • smak ਉਚਾਰਨ smak [nl]
 • taksi ਉਚਾਰਨ taksi [fi]
 • Dziedzic ਉਚਾਰਨ Dziedzic [pl]
 • mandola ਉਚਾਰਨ mandola [cs]
 • Interpol ਉਚਾਰਨ Interpol [es]
 • Mahomet ਉਚਾਰਨ Mahomet [fr]
 • imperator ਉਚਾਰਨ imperator [la]
 • basetla ਉਚਾਰਨ basetla [pl]
 • świetlówka ਉਚਾਰਨ świetlówka [pl]
 • kretyn ਉਚਾਰਨ kretyn [pl]
 • czwartek ਉਚਾਰਨ czwartek [pl]
 • luka ਉਚਾਰਨ luka [de]
 • osa ਉਚਾਰਨ osa [es]
 • miniatura ਉਚਾਰਨ miniatura [pt]
 • niuans ਉਚਾਰਨ niuans [pl]
 • wszystko ਉਚਾਰਨ wszystko [pl]
 • oczywistość ਉਚਾਰਨ oczywistość [pl]
 • firmament ਉਚਾਰਨ firmament [en]
 • epitet ਉਚਾਰਨ epitet [ro]
 • Kock ਉਚਾਰਨ Kock [sv]
 • angora ਉਚਾਰਨ angora [en]
 • trzydzieści ਉਚਾਰਨ trzydzieści [pl]
 • Leopold ਉਚਾਰਨ Leopold [de]
 • sakrament ਉਚਾਰਨ sakrament [de]
 • garb ਉਚਾਰਨ garb [en]
 • Bełżec ਉਚਾਰਨ Bełżec [pl]
 • stela ਉਚਾਰਨ stela [en]
 • trasa ਉਚਾਰਨ trasa [sv]
 • niedziela ਉਚਾਰਨ niedziela [pl]
 • jama ਉਚਾਰਨ jama [ja]
 • altostratus ਉਚਾਰਨ altostratus [fr]
 • luty ਉਚਾਰਨ luty [pl]
 • puk ਉਚਾਰਨ puk [cs]
 • agitator ਉਚਾਰਨ agitator [en]
 • koło ਉਚਾਰਨ koło [pl]
 • republika ਉਚਾਰਨ republika [cs]
 • makowiec ਉਚਾਰਨ makowiec [pl]
 • ekran ਉਚਾਰਨ ekran [pl]
 • Hanka ਉਚਾਰਨ Hanka [eu]
 • Działdowo ਉਚਾਰਨ Działdowo [pl]
 • herbaciarka ਉਚਾਰਨ herbaciarka [pl]
 • czas ਉਚਾਰਨ czas [pl]
 • wrzesień ਉਚਾਰਨ wrzesień [pl]
 • mikrokosmos ਉਚਾਰਨ mikrokosmos [de]
 • nazista ਉਚਾਰਨ nazista [pt]
 • skubnięcie ਉਚਾਰਨ skubnięcie [pl]
 • gable ਉਚਾਰਨ gable [en]
 • przystojniak ਉਚਾਰਨ przystojniak [pl]
 • aureola ਉਚਾਰਨ aureola [pt]
 • mężczyzną ਉਚਾਰਨ mężczyzną [pl]
 • kalkulator ਉਚਾਰਨ kalkulator [pl]
 • Aleksandra ਉਚਾਰਨ Aleksandra [pl]
 • głos ਉਚਾਰਨ głos [pl]
 • wujek ਉਚਾਰਨ wujek [pl]
 • porcelana ਉਚਾਰਨ porcelana [es]