ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

sants o santes

sants o santes ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • David ਉਚਾਰਨ David [en]
 • Adam ਉਚਾਰਨ Adam [en]
 • Diana ਉਚਾਰਨ Diana [en]
 • Sara ਉਚਾਰਨ Sara [sl]
 • Aaron ਉਚਾਰਨ Aaron [en]
 • mar ਉਚਾਰਨ mar [es]
 • Samuel ਉਚਾਰਨ Samuel [es]
 • Santiago ਉਚਾਰਨ Santiago [es]
 • juli ਉਚਾਰਨ juli [de]
 • Jan ਉਚਾਰਨ Jan [cs]
 • Rafael ਉਚਾਰਨ Rafael [pt]
 • Joan ਉਚਾਰਨ Joan [en]
 • Jordi ਉਚਾਰਨ Jordi [ca]
 • Marina ਉਚਾਰਨ Marina [es]
 • Mariana ਉਚਾਰਨ Mariana [pt]
 • Alexandre ਉਚਾਰਨ Alexandre [fr]
 • Jesús ਉਚਾਰਨ Jesús [es]
 • Jaume ਉਚਾਰਨ Jaume [ca]
 • aber ਉਚਾਰਨ aber [de]
 • Alfred ਉਚਾਰਨ Alfred [en]
 • Roger ਉਚਾਰਨ Roger [en]
 • Albert ਉਚਾਰਨ Albert [ca]
 • Abel ਉਚਾਰਨ Abel [en]
 • Pau ਉਚਾਰਨ Pau [pt]
 • Joaquim ਉਚਾਰਨ Joaquim [ca]
 • Artur ਉਚਾਰਨ Artur [sv]
 • Marc ਉਚਾਰਨ Marc [da]
 • Júlia ਉਚਾਰਨ Júlia [ca]
 • januari ਉਚਾਰਨ januari [sv]
 • Clement ਉਚਾਰਨ Clement [en]
 • Adolf ਉਚਾਰਨ Adolf [de]
 • Emmanuel ਉਚਾਰਨ Emmanuel [fr]
 • Miquel ਉਚਾਰਨ Miquel [ca]
 • Ernest ਉਚਾਰਨ Ernest [en]
 • benet ਉਚਾਰਨ benet [ca]
 • damas ਉਚਾਰਨ damas [fr]
 • Francesc ਉਚਾਰਨ Francesc [ca]
 • Oriol ਉਚਾਰਨ Oriol [ca]
 • Sabina ਉਚਾਰਨ Sabina [it]
 • Josep ਉਚਾਰਨ Josep [ca]
 • esteve ਉਚਾਰਨ esteve [pt]
 • Joana ਉਚਾਰਨ Joana [pt]
 • Víctor ਉਚਾਰਨ Víctor [es]
 • Lluc ਉਚਾਰਨ Lluc [ca]
 • Sanna ਉਚਾਰਨ Sanna [la]
 • Dagobert ਉਚਾਰਨ Dagobert [de]
 • Eduard ਉਚਾਰਨ Eduard [de]
 • Jutta ਉਚਾਰਨ Jutta [de]
 • pere ਉਚਾਰਨ pere [ku]
 • dat ਉਚਾਰਨ dat [la]
 • Jacinta ਉਚਾਰਨ Jacinta [es]
 • Duna ਉਚਾਰਨ Duna [hu]
 • Justina ਉਚਾਰਨ Justina [pt]
 • Manfred ਉਚਾਰਨ Manfred [de]
 • margarida ਉਚਾਰਨ margarida [pt]
 • Judit ਉਚਾਰਨ Judit [sv]
 • Josefina ਉਚਾਰਨ Josefina [ca]
 • Antoni ਉਚਾਰਨ Antoni [ca]
 • Gaspar ਉਚਾਰਨ Gaspar [es]
 • Salomé ਉਚਾਰਨ Salomé [ca]
 • Dorotea ਉਚਾਰਨ Dorotea [hr]
 • Juvenal ਉਚਾਰਨ Juvenal [pt]
 • sandali ਉਚਾਰਨ sandali [tl]
 • Ramon ਉਚਾਰਨ Ramon [ca]
 • digna ਉਚਾਰਨ digna [pt]
 • Doda ਉਚਾਰਨ Doda [hi]
 • fidel ਉਚਾਰਨ fidel [ca]
 • Baltasar ਉਚਾਰਨ Baltasar [es]
 • Àgape ਉਚਾਰਨ Àgape [ca]
 • Delfina ਉਚਾਰਨ Delfina [pt]
 • sabel ਉਚਾਰਨ sabel [eu]
 • Àbac ਉਚਾਰਨ Àbac [ca]
 • Sergi ਉਚਾਰਨ Sergi [ca]
 • Guillem ਉਚਾਰਨ Guillem [ca]
 • Adalbert ਉਚਾਰਨ Adalbert [de]
 • Urs ਉਚਾਰਨ Urs [ro]
 • romà ਉਚਾਰਨ romà [ca]
 • Llorenç ਉਚਾਰਨ Llorenç [ca]
 • Ulrica ਉਚਾਰਨ Ulrica [sv]
 • Ricard ਉਚਾਰਨ Ricard [ca]
 • roj ਉਚਾਰਨ roj [zza]
 • Arnau ਉਚਾਰਨ Arnau [ca]
 • deri ਉਚਾਰਨ deri [tr]
 • Diomedes ਉਚਾਰਨ Diomedes [en]
 • Maria Teresa ਉਚਾਰਨ Maria Teresa [ca]
 • Carles ਉਚਾਰਨ Carles [ca]
 • Magne ਉਚਾਰਨ Magne [ca]
 • Bernat ਉਚਾਰਨ Bernat [ca]
 • Cosme ਉਚਾਰਨ Cosme [pt]
 • Lluís ਉਚਾਰਨ Lluís [ca]
 • dió ਉਚਾਰਨ dió [hu]
 • Maria Rosa ਉਚਾਰਨ Maria Rosa [ca]
 • Vicenç ਉਚਾਰਨ Vicenç [ca]
 • Sagar ਉਚਾਰਨ Sagar [eu]
 • Adelaida ਉਚਾਰਨ Adelaida [ca]
 • Josafat ਉਚਾਰਨ Josafat [pt]
 • Adalhard ਉਚਾਰਨ Adalhard [de]
 • manel ਉਚਾਰਨ manel [af]
 • Úrsula ਉਚਾਰਨ Úrsula [es]
 • Nicolau ਉਚਾਰਨ Nicolau [pt]