ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

secretary

secretary ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ