ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Shanghainese

Shanghainese ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 我们 ਉਚਾਰਨ 我们 [zh]
 • 书包 ਉਚਾਰਨ 书包 [zh]
 • 请 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 上海闲话 ਉਚਾਰਨ 上海闲话 [wuu]
 • 服务员 ਉਚਾਰਨ 服务员 [zh]
 • 会 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 精彩 ਉਚਾਰਨ 精彩 [yue]
 • 上网 ਉਚਾਰਨ 上网 [zh]
 • 捣浆糊 ਉਚਾਰਨ 捣浆糊 [wuu]
 • 饮料 ਉਚਾਰਨ 饮料 [zh]
 • 阴阳怪气 ਉਚਾਰਨ 阴阳怪气 [wuu]
 • 姓 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 玩 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 生菜 ਉਚਾਰਨ 生菜 [zh]
 • 解雇 ਉਚਾਰਨ 解雇 [ja]
 • 字典 ਉਚਾਰਨ 字典 [zh]
 • 习惯 ਉਚਾਰਨ 习惯 [zh]
 • 书籍 ਉਚਾਰਨ 书籍 [zh]
 • 冷饮 ਉਚਾਰਨ 冷饮 [wuu]
 • 元宵 ਉਚਾਰਨ 元宵 [zh]
 • 小吃 ਉਚਾਰਨ 小吃 [zh]
 • 集团 ਉਚਾਰਨ 集团 [zh]
 • 计算机 ਉਚਾਰਨ 计算机 [zh]
 • 团子 ਉਚਾਰਨ 团子 [wuu]
 • 拷煤饼 ਉਚਾਰਨ 拷煤饼 [wuu]
 • 神抖抖 ਉਚਾਰਨ 神抖抖 [wuu]
 • 英尺 ਉਚਾਰਨ 英尺 [nan]
 • 怎样 ਉਚਾਰਨ 怎样 [zh]
 • 电子邮件 ਉਚਾਰਨ 电子邮件 [zh]
 • 睡 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 美籍华人 ਉਚਾਰਨ 美籍华人 [wuu]
 • 问候 ਉਚਾਰਨ 问候 [zh]
 • 做梦 ਉਚਾਰਨ 做梦 [zh]
 • 小姑娘 ਉਚਾਰਨ 小姑娘 [zh]
 • 干杯 ਉਚਾਰਨ 干杯 [zh]
 • 你是谁 ਉਚਾਰਨ 你是谁 [wuu]
 • 老卵 ਉਚਾਰਨ 老卵 [wuu]
 • 客堂间 ਉਚਾਰਨ 客堂间 [wuu]
 • 豁翎子 ਉਚਾਰਨ 豁翎子 [wuu]
 • 不伦不类 ਉਚਾਰਨ 不伦不类 [zh]
 • 热昏 ਉਚਾਰਨ 热昏 [wuu]
 • 连刀块 ਉਚਾਰਨ 连刀块 [wuu]
 • 戆棺材 ਉਚਾਰਨ 戆棺材 [wuu]
 • 申花队 ਉਚਾਰਨ 申花队 [wuu]
 • 棺材板 ਉਚਾਰਨ 棺材板 [wuu]
 • 拉能 ਉਚਾਰਨ 拉能 [wuu]
 • 朱家角 ਉਚਾਰਨ 朱家角 [wuu]
 • 卖相 ਉਚਾਰਨ 卖相 [wuu]
 • 盐水棒冰 ਉਚਾਰਨ 盐水棒冰 [wuu]
 • 喇叭枪 ਉਚਾਰਨ 喇叭枪 [wuu]
 • 色一 ਉਚਾਰਨ 色一 [wuu]
 • 扒分 ਉਚਾਰਨ 扒分 [wuu]
 • 南翔 ਉਚਾਰਨ 南翔 [wuu]
 • 嘎三壶 ਉਚਾਰਨ 嘎三壶 [wuu]
 • 早浪 ਉਚਾਰਨ 早浪 [wuu]
 • 门腔 ਉਚਾਰਨ 门腔 [wuu]
 • 結棍 ਉਚਾਰਨ 結棍 [wuu]
 • 连档模子 ਉਚਾਰਨ 连档模子 [wuu]
 • 本帮菜 ਉਚਾਰਨ 本帮菜 [wuu]
 • 好白相 ਉਚਾਰਨ 好白相 [wuu]
 • 齁 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鲜格格 ਉਚਾਰਨ 鲜格格 [wuu]
 • 退灶私 ਉਚਾਰਨ 退灶私 [wuu]
 • 神之胡之 ਉਚਾਰਨ 神之胡之 [wuu]
 • 讨债鬼 ਉਚਾਰਨ 讨债鬼 [wuu]
 • 伊额 ਉਚਾਰਨ 伊额 [wuu]
 • 侬额 ਉਚਾਰਨ 侬额 [wuu]
 • 申花是冠军 ਉਚਾਰਨ 申花是冠军 [wuu]