ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

ski jumper

ski jumper ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ