ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

slang

slang ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • bonkers ਉਚਾਰਨ bonkers [en]
 • cake-hole ਉਚਾਰਨ cake-hole [en]
 • innit ਉਚਾਰਨ innit [en]
 • homeboy ਉਚਾਰਨ homeboy [en]
 • eh ਉਚਾਰਨ eh [en]
 • зажигалка ਉਚਾਰਨ зажигалка [ru]
 • 4X4 ਉਚਾਰਨ 4X4 [en]
 • IMO ਉਚਾਰਨ IMO [en]
 • jugs ਉਚਾਰਨ jugs [en]
 • chick magnet ਉਚਾਰਨ chick magnet [en]
 • turd ਉਚਾਰਨ turd [en]
 • booger ਉਚਾਰਨ booger [en]
 • fucked up ਉਚਾਰਨ fucked up [en]
 • gej ਉਚਾਰਨ gej [pl]
 • roflcopter ਉਚਾਰਨ roflcopter [en]
 • shite ਉਚਾਰਨ shite [en]
 • slag ਉਚਾਰਨ slag [en]
 • tard ਉਚਾਰਨ tard [fr]
 • M.I.L.F. ਉਚਾਰਨ M.I.L.F. [en]
 • dolce ਉਚਾਰਨ dolce [it]
 • yolo ਉਚਾਰਨ yolo [nl]
 • spierdalaj ਉਚਾਰਨ spierdalaj [pl]
 • 頂你個肺 ਉਚਾਰਨ 頂你個肺 [yue]
 • BTW ਉਚਾਰਨ BTW [en]
 • jock ਉਚਾਰਨ jock [en]
 • Molly ਉਚਾਰਨ Molly [en]
 • quack ਉਚਾਰਨ quack [en]
 • blow job ਉਚਾਰਨ blow job [en]
 • bio ਉਚਾਰਨ bio [en]
 • shit happens ਉਚਾਰਨ shit happens [en]
 • môme ਉਚਾਰਨ môme [fr]
 • shitty ਉਚਾਰਨ shitty [en]
 • jizz ਉਚਾਰਨ jizz [en]
 • clunker ਉਚਾਰਨ clunker [en]
 • dolly ਉਚਾਰਨ dolly [en]
 • bananas ਉਚਾਰਨ bananas [en]
 • bumface ਉਚਾਰਨ bumface [en]
 • copacetic ਉਚਾਰਨ copacetic [en]
 • bougie ਉਚਾਰਨ bougie [fr]
 • tamango ਉਚਾਰਨ tamango [es]
 • woot ਉਚਾਰਨ woot [en]
 • хуйня ਉਚਾਰਨ хуйня [ru]
 • noob ਉਚਾਰਨ noob [en]
 • ahoge ਉਚਾਰਨ ahoge [ja]
 • Pussy Whipped ਉਚਾਰਨ Pussy Whipped [en]
 • хрущёвка ਉਚਾਰਨ хрущёвка [ru]
 • poontang ਉਚਾਰਨ poontang [en]
 • boob ਉਚਾਰਨ boob [en]
 • Schwanz ਉਚਾਰਨ Schwanz [de]
 • skank ਉਚਾਰਨ skank [en]
 • bee's knees ਉਚਾਰਨ bee's knees [en]
 • jailbait ਉਚਾਰਨ jailbait [en]
 • tsundere ਉਚਾਰਨ tsundere [ja]
 • 潮 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • roflmao ਉਚਾਰਨ roflmao [en]
 • グロい ਉਚਾਰਨ グロい [ja]
 • kisser ਉਚਾਰਨ kisser [en]
 • hoodie ਉਚਾਰਨ hoodie [en]
 • Willy ਉਚਾਰਨ Willy [en]
 • outta ਉਚਾਰਨ outta [en]
 • tootsy ਉਚਾਰਨ tootsy [en]
 • smack ਉਚਾਰਨ smack [en]
 • psyched ਉਚਾਰਨ psyched [en]
 • panhandler ਉਚਾਰਨ panhandler [en]
 • gotcha ਉਚਾਰਨ gotcha [en]
 • delish ਉਚਾਰਨ delish [en]
 • devagar ਉਚਾਰਨ devagar [pt]
 • glamorpuss ਉਚਾਰਨ glamorpuss [en]
 • catawampus ਉਚਾਰਨ catawampus [en]
 • eejit ਉਚਾਰਨ eejit [sco]
 • Lu ਉਚਾਰਨ Lu [fr]
 • 粉腸 ਉਚਾਰਨ 粉腸 [yue]
 • chillax ਉਚਾਰਨ chillax [en]
 • powerhouse ਉਚਾਰਨ powerhouse [en]
 • FML ਉਚਾਰਨ FML [en]
 • peeps ਉਚਾਰਨ peeps [en]
 • hoody ਉਚਾਰਨ hoody [en]
 • cop-out ਉਚਾਰਨ cop-out [en]
 • hepcat ਉਚਾਰਨ hepcat [en]
 • titties ਉਚਾਰਨ titties [en]
 • apple bottom ਉਚਾਰਨ apple bottom [en]
 • pompa ਉਚਾਰਨ pompa [la]
 • 打得少 ਉਚਾਰਨ 打得少 [yue]
 • pedobear ਉਚਾਰਨ pedobear [en]
 • tree-hugger ਉਚਾਰਨ tree-hugger [en]
 • dickhead ਉਚਾਰਨ dickhead [en]
 • Vid ਉਚਾਰਨ Vid [sv]
 • pissed off ਉਚਾਰਨ pissed off [en]
 • poofter ਉਚਾਰਨ poofter [en]
 • pubes ਉਚਾਰਨ pubes [en]
 • junkie ਉਚਾਰਨ junkie [en]
 • Mick ਉਚਾਰਨ Mick [en]
 • bruv ਉਚਾਰਨ bruv [en]
 • задница ਉਚਾਰਨ задница [ru]
 • snafu ਉਚਾਰਨ snafu [en]
 • hard yakka ਉਚਾਰਨ hard yakka [en]
 • fan-art ਉਚਾਰਨ fan-art [en]
 • gat ਉਚਾਰਨ gat [nl]
 • 抽水 ਉਚਾਰਨ 抽水 [yue]
 • nomworthy ਉਚਾਰਨ nomworthy [en]