ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

slang

slang ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • jive ਉਚਾਰਨ jive [en]
 • gorp ਉਚਾਰਨ gorp [en]
 • sleazebag ਉਚਾਰਨ sleazebag [en]
 • whoremonger ਉਚਾਰਨ whoremonger [en]
 • офигенный ਉਚਾਰਨ офигенный [ru]
 • wife-beater ਉਚਾਰਨ wife-beater [en]
 • dunno ਉਚਾਰਨ dunno [en]
 • slot ਉਚਾਰਨ slot [da]
 • Trump ਉਚਾਰਨ Trump [en]
 • culture vulture ਉਚਾਰਨ culture vulture [en]
 • twerking ਉਚਾਰਨ twerking [en]
 • סבבה ਉਚਾਰਨ סבבה [he]
 • argot ਉਚਾਰਨ argot [es]
 • mangina ਉਚਾਰਨ mangina [en]
 • heebie jeebies ਉਚਾਰਨ heebie jeebies [en]
 • grävaren ਉਚਾਰਨ grävaren [sv]
 • sons of bitches ਉਚਾਰਨ sons of bitches [en]
 • шняга ਉਚਾਰਨ шняга [ru]
 • smeg ਉਚਾਰਨ smeg [en]
 • slay ਉਚਾਰਨ slay [en]
 • winehoused ਉਚਾਰਨ winehoused [en]
 • youse ਉਚਾਰਨ youse [en]
 • офигительный ਉਚਾਰਨ офигительный [ru]
 • rétrogradage ਉਚਾਰਨ rétrogradage [fr]
 • nutcase ਉਚਾਰਨ nutcase [en]
 • fornicar ਉਚਾਰਨ fornicar [es]
 • n00b ਉਚਾਰਨ n00b [en]
 • puss ਉਚਾਰਨ puss [sv]
 • coz ਉਚਾਰਨ coz [en]
 • Пиндостан ਉਚਾਰਨ Пиндостан [ru]
 • biznatch ਉਚਾਰਨ biznatch [en]
 • snarky ਉਚਾਰਨ snarky [en]
 • kaban ਉਚਾਰਨ kaban [ja]
 • clit ਉਚਾਰਨ clit [en]
 • jabol ਉਚਾਰਨ jabol [pl]
 • lécher les amygdales ਉਚਾਰਨ lécher les amygdales [fr]
 • Gordon Bennett ਉਚਾਰਨ Gordon Bennett [en]
 • bestie ਉਚਾਰਨ bestie [cs]
 • queef ਉਚਾਰਨ queef [en]
 • lil' ਉਚਾਰਨ lil' [en]
 • gypo ਉਚਾਰਨ gypo [en]
 • podrywać ਉਚਾਰਨ podrywać [pl]
 • fucker ਉਚਾਰਨ fucker [en]
 • heck ਉਚਾਰਨ heck [en]
 • hoodrat ਉਚਾਰਨ hoodrat [en]
 • manto ਉਚਾਰਨ manto [pt]
 • minger ਉਚਾਰਨ minger [en]
 • jama ਉਚਾਰਨ jama [ja]
 • bada ਉਚਾਰਨ bada [sv]
 • prout ਉਚਾਰਨ prout [fr]
 • Krelboynes ਉਚਾਰਨ Krelboynes [en]
 • wank ਉਚਾਰਨ wank [en]
 • drongo ਉਚਾਰਨ drongo [en]
 • brecha ਉਚਾਰਨ brecha [pt]
 • drapeau à damier ਉਚਾਰਨ drapeau à damier [fr]
 • nuke ਉਚਾਰਨ nuke [en]
 • ecchi ਉਚਾਰਨ ecchi [en]
 • badass ਉਚਾਰਨ badass [en]
 • стрёмно ਉਚਾਰਨ стрёмно [ru]
 • 筍 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • knobhead ਉਚਾਰਨ knobhead [en]
 • haja ਉਚਾਰਨ haja [pt]
 • flakey ਉਚਾਰਨ flakey [en]
 • big shot ਉਚਾਰਨ big shot [en]
 • Strafe ਉਚਾਰਨ Strafe [de]
 • ditz ਉਚਾਰਨ ditz [en]
 • water sports ਉਚਾਰਨ water sports [en]
 • Frenglish ਉਚਾਰਨ Frenglish [fr]
 • caturday ਉਚਾਰਨ caturday [en]
 • 冇得頂 ਉਚਾਰਨ 冇得頂 [yue]
 • urgh ਉਚਾਰਨ urgh [en]
 • traction ਉਚਾਰਨ traction [en]
 • na gapę ਉਚਾਰਨ na gapę [pl]
 • far out ਉਚਾਰਨ far out [en]
 • bestest ਉਚਾਰਨ bestest [en]
 • dosh ਉਚਾਰਨ dosh [en]
 • toke ਉਚਾਰਨ toke [en]
 • franca ਉਚਾਰਨ franca [eo]
 • thot ਉਚਾਰਨ thot [en]
 • cruzeiros ਉਚਾਰਨ cruzeiros [pt]
 • toasted ਉਚਾਰਨ toasted [en]
 • bambus ਉਚਾਰਨ bambus [de]
 • fiending ਉਚਾਰਨ fiending [en]
 • piba ਉਚਾਰਨ piba [es]
 • divvy ਉਚਾਰਨ divvy [en]
 • ditsy ਉਚਾਰਨ ditsy [en]
 • barachło ਉਚਾਰਨ barachło [pl]
 • gofer ਉਚਾਰਨ gofer [en]
 • 激情 ਉਚਾਰਨ 激情 [zh]
 • Twitterati ਉਚਾਰਨ Twitterati [en]
 • zajarać ਉਚਾਰਨ zajarać [pl]
 • bookmaker ਉਚਾਰਨ bookmaker [en]
 • 麥記 ਉਚਾਰਨ 麥記 [yue]
 • Pali ਉਚਾਰਨ Pali [de]
 • fastoche ਉਚਾਰਨ fastoche [fr]
 • bollock ਉਚਾਰਨ bollock [en]
 • milf ਉਚਾਰਨ milf [en]
 • schmutz ਉਚਾਰਨ schmutz [de]
 • scarper ਉਚਾਰਨ scarper [en]
 • oughta ਉਚਾਰਨ oughta [en]