ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

sostantivo

sostantivo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • carro ਉਚਾਰਨ carro [es]
 • est ਉਚਾਰਨ est [fr]
 • cero ਉਚਾਰਨ cero [es]
 • menu ਉਚਾਰਨ menu [en]
 • gente ਉਚਾਰਨ gente [pt]
 • libro ਉਚਾਰਨ libro [es]
 • luna ਉਚਾਰਨ luna [es]
 • padre ਉਚਾਰਨ padre [es]
 • madre ਉਚਾਰਨ madre [es]
 • buongiorno ਉਚਾਰਨ buongiorno [it]
 • cielo ਉਚਾਰਨ cielo [it]
 • maestro ਉਚਾਰਨ maestro [es]
 • primavera ਉਚਾਰਨ primavera [it]
 • guerra ਉਚਾਰਨ guerra [it]
 • para ਉਚਾਰਨ para [pt]
 • pan ਉਚਾਰਨ pan [en]
 • uno ਉਚਾਰਨ uno [es]
 • test ਉਚਾਰਨ test [en]
 • nerd ਉਚਾਰਨ nerd [en]
 • moda ਉਚਾਰਨ moda [es]
 • camisa ਉਚਾਰਨ camisa [es]
 • gallina ਉਚਾਰਨ gallina [es]
 • vida ਉਚਾਰਨ vida [es]
 • mole ਉਚਾਰਨ mole [en]
 • carne ਉਚਾਰਨ carne [pt]
 • branco ਉਚਾਰਨ branco [pt]
 • carta ਉਚਾਰਨ carta [it]
 • edificio ਉਚਾਰਨ edificio [es]
 • volume ਉਚਾਰਨ volume [en]
 • automobile ਉਚਾਰਨ automobile [en]
 • cane ਉਚਾਰਨ cane [it]
 • negro ਉਚਾਰਨ negro [es]
 • terremoto ਉਚਾਰਨ terremoto [it]
 • aprile ਉਚਾਰਨ aprile [it]
 • gas ਉਚਾਰਨ gas [en]
 • aeroporto ਉਚਾਰਨ aeroporto [it]
 • missile ਉਚਾਰਨ missile [en]
 • psicologia ਉਚਾਰਨ psicologia [it]
 • morte ਉਚਾਰਨ morte [pt]
 • fresco ਉਚਾਰਨ fresco [it]
 • universo ਉਚਾਰਨ universo [eo]
 • stracciatella ਉਚਾਰਨ stracciatella [it]
 • alto ਉਚਾਰਨ alto [es]
 • centro ਉਚਾਰਨ centro [es]
 • casino ਉਚਾਰਨ casino [pt]
 • Porto ਉਚਾਰਨ Porto [pt]
 • alone ਉਚਾਰਨ alone [en]
 • costume ਉਚਾਰਨ costume [en]
 • figlio ਉਚਾਰਨ figlio [it]
 • avocado ਉਚਾਰਨ avocado [en]
 • cerebro ਉਚਾਰਨ cerebro [es]
 • arrivederci ਉਚਾਰਨ arrivederci [it]
 • fantasma ਉਚਾਰਨ fantasma [es]
 • regalo ਉਚਾਰਨ regalo [es]
 • medicina ਉਚਾਰਨ medicina [es]
 • Arte ਉਚਾਰਨ Arte [es]
 • memoria ਉਚਾਰਨ memoria [es]
 • sole ਉਚਾਰਨ sole [en]
 • vaso ਉਚਾਰਨ vaso [es]
 • laboratorio ਉਚਾਰਨ laboratorio [es]
 • ano ਉਚਾਰਨ ano [it]
 • amore ਉਚਾਰਨ amore [it]
 • samurai ਉਚਾਰਨ samurai [fi]
 • flamenco ਉਚਾਰਨ flamenco [hu]
 • banco ਉਚਾਰਨ banco [es]
 • pronto ਉਚਾਰਨ pronto [pt]
 • abate ਉਚਾਰਨ abate [en]
 • Chiara ਉਚਾਰਨ Chiara [de]
 • spot ਉਚਾਰਨ spot [en]
 • sete ਉਚਾਰਨ sete [pt]
 • 'ndrangheta ਉਚਾਰਨ 'ndrangheta [it]
 • americano ਉਚਾਰਨ americano [it]
 • birra ਉਚਾਰਨ birra [it]
 • agenda ਉਚਾਰਨ agenda [en]
 • Depression ਉਚਾਰਨ Depression [en]
 • pene ਉਚਾਰਨ pene [es]
 • meteorite ਉਚਾਰਨ meteorite [it]
 • alibi ਉਚਾਰਨ alibi [en]
 • calendario ਉਚਾਰਨ calendario [es]
 • rosso ਉਚਾਰਨ rosso [it]
 • azulejo ਉਚਾਰਨ azulejo [pt]
 • gerente ਉਚਾਰਨ gerente [es]
 • Melissa ਉਚਾਰਨ Melissa [en]
 • principio ਉਚਾਰਨ principio [es]
 • falda ਉਚਾਰਨ falda [es]
 • slang ਉਚਾਰਨ slang [en]
 • festa ਉਚਾਰਨ festa [it]
 • nord ਉਚਾਰਨ nord [fr]
 • dente ਉਚਾਰਨ dente [pt]
 • gusto ਉਚਾਰਨ gusto [it]
 • influenza ਉਚਾਰਨ influenza [en]
 • neuralgia ਉਚਾਰਨ neuralgia [en]
 • vivo ਉਚਾਰਨ vivo [es]
 • equilibrio ਉਚਾਰਨ equilibrio [es]
 • dilemma ਉਚਾਰਨ dilemma [en]
 • categoria ਉਚਾਰਨ categoria [pt]
 • grave ਉਚਾਰਨ grave [en]
 • testa ਉਚਾਰਨ testa [it]
 • piacere ਉਚਾਰਨ piacere [it]
 • placebo ਉਚਾਰਨ placebo [en]