ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

South American

South American ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • llama ਉਚਾਰਨ
    llama [es]
  • Arawak ਉਚਾਰਨ
    Arawak [de]
  • araucanos ਉਚਾਰਨ
    araucanos [es]