ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Star Wars character

Star Wars character ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Darth Vader ਉਚਾਰਨ Darth Vader [en]
 • R2-D2 ਉਚਾਰਨ R2-D2 [en]
 • Anakin Skywalker ਉਚਾਰਨ Anakin Skywalker [en]
 • Chewbacca ਉਚਾਰਨ Chewbacca [en]
 • Obi-Wan Kenobi ਉਚਾਰਨ Obi-Wan Kenobi [en]
 • Princess Leia ਉਚਾਰਨ Princess Leia [en]
 • Люк Скайуокер ਉਚਾਰਨ Люк Скайуокер [ru]
 • Luke Skywalker ਉਚਾਰਨ Luke Skywalker [en]
 • Yoda ਉਚਾਰਨ Yoda [en]
 • C-3PO ਉਚਾਰਨ C-3PO [en]
 • Kylo Ren ਉਚਾਰਨ Kylo Ren [en]
 • Qui-Gon Jinn ਉਚਾਰਨ Qui-Gon Jinn [en]
 • Boba Fett ਉਚਾਰਨ Boba Fett [en]
 • Дарт Вейдер ਉਚਾਰਨ Дарт Вейдер [ru]
 • Palpatine ਉਚਾਰਨ Palpatine [de]
 • Darth Sidious ਉਚਾਰਨ Darth Sidious [en]
 • Padmé Amidala ਉਚਾਰਨ Padmé Amidala [en]
 • Poe Dameron ਉਚਾਰਨ Poe Dameron [en]
 • Jabba the Hutt ਉਚਾਰਨ Jabba the Hutt [en]
 • Mace Windu ਉਚਾਰਨ Mace Windu [en]
 • 카일로 렌 ਉਚਾਰਨ 카일로 렌 [ko]
 • Princess Leia Organa ਉਚਾਰਨ Princess Leia Organa [en]
 • BB8 ਉਚਾਰਨ BB8 [en]
 • Ventress ਉਚਾਰਨ Ventress [en]
 • Chewie ਉਚਾਰਨ Chewie [en]
 • Yaddle ਉਚਾਰਨ Yaddle [en]
 • Mon Mothma ਉਚਾਰਨ Mon Mothma [en]
 • Ponc Gavrisom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ponc Gavrisom [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aayla Secura ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aayla Secura [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Tiaan Jerjerrod ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tiaan Jerjerrod [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Kleeve ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kleeve [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Wilhuff Tarkin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Wilhuff Tarkin [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Gilad Pellaeon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gilad Pellaeon [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ephin Sarreti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ephin Sarreti [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Bib Fortuna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bib Fortuna [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Bail Organa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bail Organa [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 다스 베이더 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 다스 베이더 [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ahsoka Tano ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ahsoka Tano [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ