ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

svenska substantiv

svenska substantiv ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • él ਉਚਾਰਨ él [es]
 • flor ਉਚਾਰਨ flor [es]
 • mad ਉਚਾਰਨ mad [en]
 • al ਉਚਾਰਨ al [es]
 • Prost ਉਚਾਰਨ Prost [de]
 • dur ਉਚਾਰਨ dur [fr]
 • rede ਉਚਾਰਨ rede [en]
 • hack ਉਚਾਰਨ hack [en]
 • loneliness ਉਚਾਰਨ loneliness [en]
 • sponsor ਉਚਾਰਨ sponsor [en]
 • Hop ਉਚਾਰਨ Hop [en]
 • spleen ਉਚਾਰਨ spleen [en]
 • bal ਉਚਾਰਨ bal [tt]
 • blast ਉਚਾਰਨ blast [en]
 • fibula ਉਚਾਰਨ fibula [en]
 • fröken ਉਚਾਰਨ fröken [sv]
 • objektiv ਉਚਾਰਨ objektiv [da]
 • skugga ਉਚਾਰਨ skugga [sv]
 • trave ਉਚਾਰਨ trave [it]
 • hagel ਉਚਾਰਨ hagel [de]
 • dun ਉਚਾਰਨ dun [en]
 • böcker ਉਚਾਰਨ böcker [sv]
 • medborgare ਉਚਾਰਨ medborgare [sv]
 • dressing ਉਚਾਰਨ dressing [en]
 • Lin ਉਚਾਰਨ Lin [fr]
 • ljus ਉਚਾਰਨ ljus [sv]
 • dialekt ਉਚਾਰਨ dialekt [de]
 • grotta ਉਚਾਰਨ grotta [it]
 • dörr ਉਚਾਰਨ dörr [sv]
 • lägenhet ਉਚਾਰਨ lägenhet [sv]
 • ly ਉਚਾਰਨ ly [da]
 • flicka ਉਚਾਰਨ flicka [sv]
 • sot ਉਚਾਰਨ sot [en]
 • separatist ਉਚਾਰਨ separatist [en]
 • haj ਉਚਾਰਨ haj [hu]
 • rasp ਉਚਾਰਨ rasp [en]
 • Kota ਉਚਾਰਨ Kota [ind]
 • anatomi ਉਚਾਰਨ anatomi [tr]
 • tillbehör ਉਚਾਰਨ tillbehör [sv]
 • kung ਉਚਾਰਨ kung [sv]
 • fönster ਉਚਾਰਨ fönster [sv]
 • soptunna ਉਚਾਰਨ soptunna [sv]
 • hänglås ਉਚਾਰਨ hänglås [sv]
 • kyrka ਉਚਾਰਨ kyrka [sv]
 • Flik ਉਚਾਰਨ Flik [sv]
 • återvändsgränd ਉਚਾਰਨ återvändsgränd [sv]
 • fjärrkontroll ਉਚਾਰਨ fjärrkontroll [sv]
 • umgänge ਉਚਾਰਨ umgänge [sv]
 • gir ਉਚਾਰਨ gir [ca]
 • korsning ਉਚਾਰਨ korsning [sv]
 • Imma ਉਚਾਰਨ Imma [de]
 • tidning ਉਚਾਰਨ tidning [sv]
 • ambassad ਉਚਾਰਨ ambassad [sv]
 • flod ਉਚਾਰਨ flod [da]
 • Jehu ਉਚਾਰਨ Jehu [de]
 • mänsklighet ਉਚਾਰਨ mänsklighet [sv]
 • bonde ਉਚਾਰਨ bonde [pt]
 • häl ਉਚਾਰਨ häl [sv]
 • förkläde ਉਚਾਰਨ förkläde [sv]
 • mottagning ਉਚਾਰਨ mottagning [sv]
 • schack ਉਚਾਰਨ schack [sv]
 • daghem ਉਚਾਰਨ daghem [sv]
 • människa ਉਚਾਰਨ människa [sv]
 • utbredningsområde ਉਚਾਰਨ utbredningsområde [sv]
 • Puder ਉਚਾਰਨ Puder [pt]
 • röst ਉਚਾਰਨ röst [sv]
 • kroppshydda ਉਚਾਰਨ kroppshydda [sv]
 • moll ਉਚਾਰਨ moll [pl]
 • resväska ਉਚਾਰਨ resväska [sv]
 • förlängningssladd ਉਚਾਰਨ förlängningssladd [sv]
 • grannland ਉਚਾਰਨ grannland [sv]
 • alfahanne ਉਚਾਰਨ alfahanne [sv]
 • ryggsäck ਉਚਾਰਨ ryggsäck [sv]
 • utgångspris ਉਚਾਰਨ utgångspris [sv]
 • ubåt ਉਚਾਰਨ ubåt [sv]
 • skämt ਉਚਾਰਨ skämt [sv]
 • trädgård ਉਚਾਰਨ trädgård [sv]
 • läkarintyg ਉਚਾਰਨ läkarintyg [sv]
 • hörlurar ਉਚਾਰਨ hörlurar [sv]
 • kåpa ਉਚਾਰਨ kåpa [sv]
 • vecka ਉਚਾਰਨ vecka [sv]
 • avtal ਉਚਾਰਨ avtal [sv]
 • koja ਉਚਾਰਨ koja [sv]
 • kommun ਉਚਾਰਨ kommun [sv]
 • släktforskning ਉਚਾਰਨ släktforskning [sv]
 • statskupp ਉਚਾਰਨ statskupp [sv]
 • lipsill ਉਚਾਰਨ lipsill [sv]
 • besvär ਉਚਾਰਨ besvär [sv]
 • evenemang ਉਚਾਰਨ evenemang [sv]
 • hån ਉਚਾਰਨ hån [sv]
 • Bård ਉਚਾਰਨ Bård [sv]
 • olycka ਉਚਾਰਨ olycka [sv]
 • jakaranda ਉਚਾਰਨ jakaranda [af]
 • fonem ਉਚਾਰਨ fonem [sv]
 • nationaldag ਉਚਾਰਨ nationaldag [sv]
 • tentamen ਉਚਾਰਨ tentamen [sv]
 • Kotte ਉਚਾਰਨ Kotte [en]
 • potentat ਉਚਾਰਨ potentat [fr]
 • sfinx ਉਚਾਰਨ sfinx [nl]
 • rädsla ਉਚਾਰਨ rädsla [sv]