ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

symbols

symbols ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • e ਉਚਾਰਨ e [fr]
 • kangaroo ਉਚਾਰਨ kangaroo [en]
 • @ ਉਚਾਰਨ @ [uk]
 • vegvísir ਉਚਾਰਨ vegvísir [is]
 • Marilyn Monroe ਉਚਾਰਨ Marilyn Monroe [en]
 • > ਉਚਾਰਨ > [uk]
 • C♯ ਉਚਾਰਨ C♯ [en]
 • ⅔ ਉਚਾਰਨ [da]
 • = ਉਚਾਰਨ = [ru]
 • ≠ ਉਚਾਰਨ [vi]
 • ½ ਉਚਾਰਨ ½ [en]
 • ≤ ਉਚਾਰਨ [ru]
 • ampersand ਉਚਾਰਨ ampersand [en]
 • ~ ਉਚਾਰਨ ~ [pt]
 • ≈ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ≥ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ¥ ਉਚਾਰਨ ¥ [ja]
 • ^ ਉਚਾਰਨ ^ [en]
 • hieroglyphs ਉਚਾਰਨ hieroglyphs [en]
 • £ ਉਚਾਰਨ £ [tt]
 • 소괄호 ਉਚਾਰਨ 소괄호 [ko]
 • pentagram ਉਚਾਰਨ pentagram [en]
 • ! (vykřičník) ਉਚਾਰਨ ! (vykřičník) [cs]
 • ? (otazník) ਉਚਾਰਨ ? (otazník) [cs]
 • - (pomlčka) ਉਚਾਰਨ - (pomlčka) [cs]
 • © ਉਚਾਰਨ © [en]
 • ` ਉਚਾਰਨ ` [ko]
 • § ਉਚਾਰਨ § [it]
 • :-) ਉਚਾਰਨ :-) [uk]
 • Pilgrim's Progress ਉਚਾਰਨ Pilgrim's Progress [en]
 • - (mínus) ਉਚਾਰਨ - (mínus) [cs]
 • : (dvojtečka) ਉਚਾਰਨ : (dvojtečka) [cs]
 • / ਉਚਾਰਨ / [da]
 • logogram ਉਚਾਰਨ logogram [en]
 • ₩ ਉਚਾਰਨ [en]
 • √ ਉਚਾਰਨ [ru]
 • ∂ ਉਚਾਰਨ [it]
 • = (rovná se) ਉਚਾਰਨ = (rovná se) [cs]
 • ; (středník) ਉਚਾਰਨ ; (středník) [cs]
 • Svastika ਉਚਾਰਨ Svastika [sr]
 • ∫ ਉਚਾਰਨ [it]
 • ∑ ਉਚਾਰਨ [hak]
 • () (závorky) ਉਚਾਰਨ () (závorky) [pt]
 • semiotics ਉਚਾਰਨ semiotics [en]
 • hieroglyph ਉਚਾਰਨ hieroglyph [en]
 • 느낌표 ਉਚਾਰਨ 느낌표 [ko]
 • octothorpe ਉਚਾਰਨ octothorpe [en]
 • : (děleno) ਉਚਾਰਨ : (děleno) [cs]
 • Royal Bengal tiger ਉਚਾਰਨ Royal Bengal tiger [en]
 • \ ਉਚਾਰਨ \ [ru]
 • + (plus) ਉਚਾਰਨ + (plus) [cs]
 • 언더바 ਉਚਾਰਨ 언더바 [ko]
 • 중괄호 ਉਚਾਰਨ 중괄호 [ko]
 • 우물정 ਉਚਾਰਨ 우물정 [ko]
 • buzzing ਉਚਾਰਨ buzzing [en]
 • ℗ ਉਚਾਰਨ [ru]
 • { ਉਚਾਰਨ { [en]
 • fylfot ਉਚਾਰਨ fylfot [en]
 • 슬래시 ਉਚਾਰਨ 슬래시 [ko]
 • 큰따옴표 ਉਚਾਰਨ 큰따옴표 [ko]
 • Liverbird ਉਚਾਰਨ Liverbird [en]
 • ↔ ਉਚਾਰਨ [tt]
 • 콜론 ਉਚਾਰਨ 콜론 [ko]
 • 세미콜론 ਉਚਾਰਨ 세미콜론 [ko]
 • 대시 ਉਚਾਰਨ 대시 [ko]
 • Ϙ ਉਚਾਰਨ Ϙ [ru]
 • personify ਉਚਾਰਨ personify [en]
 • . (tečka) ਉਚਾਰਨ . (tečka) [cs]
 • ◌ ਉਚਾਰਨ [tt]
 • 작은따옴표 ਉਚਾਰਨ 작은따옴표 [ko]
 • ↑ ਉਚਾਰਨ [tt]
 • ბორჯღალი ਉਚਾਰਨ ბორჯღალი [ka]
 • ↓ ਉਚਾਰਨ [tt]
 • x (krát) ਉਚਾਰਨ x (krát) [cs]
 • ○ ਉਚਾਰਨ [tt]
 • 샵 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 하이픈 ਉਚਾਰਨ 하이픈 [ko]
 • ← ਉਚਾਰਨ [tt]
 • ideograph ਉਚਾਰਨ ideograph [en]
 • ƒ ਉਚਾਰਨ ƒ [tt]
 • ∆ ਉਚਾਰਨ [tt]
 • podtržítko ਉਚਾਰਨ podtržítko [cs]
 • 대괄호 ਉਚਾਰਨ 대괄호 [ko]
 • ● ਉਚਾਰਨ [tt]
 • lion and the unicorn ਉਚਾਰਨ lion and the unicorn [en]
 • / (lomítko/lomeno) ਉਚਾਰਨ / (lomítko/lomeno) [cs]
 • ℞ ਉਚਾਰਨ [en]
 • £ (Livre Sterling) ਉਚਾਰਨ £ (Livre Sterling) [fr]
 • | ਉਚਾਰਨ | [tt]
 • ↨ ਉਚਾਰਨ [tt]
 • Ϡ ਉਚਾਰਨ Ϡ [ru]
 • ¥ (Yen) ਉਚਾਰਨ ¥ (Yen) [fr]
 • ' (apostrof/apostrofa) ਉਚਾਰਨ ' (apostrof/apostrofa) [cs]
 • → ਉਚਾਰਨ [tt]
 • grawlix ਉਚਾਰਨ grawlix [en]
 • Inguz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Inguz [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ