ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

tallord

tallord ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • én ਉਚਾਰਨ én [hu]
 • seksten ਉਚਾਰਨ seksten [da]
 • ett ਉਚਾਰਨ ett [sv]
 • fjorten ਉਚਾਰਨ fjorten [da]
 • nitten ਉਚਾਰਨ nitten [da]
 • atten ਉਚਾਰਨ atten [da]
 • enogtyve ਉਚਾਰਨ enogtyve [da]
 • en million ਉਚਾਰਨ en million [no]
 • femten ਉਚਾਰਨ femten [da]
 • åtti ਉਚਾਰਨ åtti [no]
 • nitti ਉਚਾਰਨ nitti [no]
 • femti ਉਚਾਰਨ femti [no]
 • en milliard ਉਚਾਰਨ en milliard [no]
 • førti ਉਚਾਰਨ førti [no]
 • tretti ਉਚਾਰਨ tretti [no]
 • tredve ਉਚਾਰਨ tredve [no]
 • hundreogen ਉਚਾਰਨ hundreogen [no]
 • sytti ਉਚਾਰਨ sytti [no]
 • enogtredve ਉਚਾਰਨ enogtredve [no]