ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

telugu

telugu ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Swaghatham ਉਚਾਰਨ Swaghatham [ml]
 • donga ਉਚਾਰਨ donga [hu]
 • వెలుతురు ਉਚਾਰਨ వెలుతురు [te]
 • భూమి ਉਚਾਰਨ భూమి [te]
 • భక్తి ਉਚਾਰਨ భక్తి [te]
 • అన్నం ਉਚਾਰਨ అన్నం [te]
 • racha ਉਚਾਰਨ racha [pt]
 • oy ਉਚਾਰਨ oy [tr]
 • నిజం ਉਚਾਰਨ నిజం [te]
 • sneham ਉਚਾਰਨ sneham [te]
 • ఎలా ਉਚਾਰਨ ఎలా [te]
 • Arundhati ਉਚਾਰਨ Arundhati [hi]
 • Vijetha ਉਚਾਰਨ Vijetha [te]
 • Sye ਉਚਾਰਨ Sye [te]
 • athadu ਉਚਾਰਨ athadu [te]
 • ఇష్టం ਉਚਾਰਨ ఇష్టం [te]
 • Yevadu ਉਚਾਰਨ Yevadu [te]
 • Kriti ਉਚਾਰਨ Kriti [te]
 • శుక్రవారం ਉਚਾਰਨ శుక్రవారం [te]
 • బుదవారం ਉਚਾਰਨ బుదవారం [te]
 • చీకటి ਉਚਾਰਨ చీకటి [te]
 • చంద్రుడు ਉਚਾਰਨ చంద్రుడు [te]
 • నిప్పు ਉਚਾਰਨ నిప్పు [te]
 • నమ్మకము ਉਚਾਰਨ నమ్మకము [te]
 • warangal ਉਚਾਰਨ warangal [te]
 • Oosaravelli ਉਚਾਰਨ Oosaravelli [te]
 • అమ్మ ਉਚਾਰਨ అమ్మ [te]
 • సూర్యుడు ਉਚਾਰਨ సూర్యుడు [te]
 • ratri ਉਚਾਰਨ ratri [te]
 • Attaku Yamudu Ammayiki Mogudu ਉਚਾਰਨ Attaku Yamudu Ammayiki Mogudu [te]
 • Aa Naluguru ਉਚਾਰਨ Aa Naluguru [te]
 • ఎప్పుడు ਉਚਾਰਨ ఎప్పుడు [te]
 • Swagatham ਉਚਾਰਨ Swagatham [en]
 • Takkari Donga ਉਚਾਰਨ Takkari Donga [te]
 • మంచితనము ਉਚਾਰਨ మంచితనము [te]
 • Sagara Sangamam ਉਚਾਰਨ Sagara Sangamam [te]
 • మంగళవారం ਉਚਾਰਨ మంగళవారం [te]
 • ఎక్కడ ਉਚਾਰਨ ఎక్కడ [te]
 • ఏమిటి ਉਚਾਰਨ ఏమిటి [te]
 • Autonagar Surya ਉਚਾਰਨ Autonagar Surya [te]
 • వాయువు ਉਚਾਰਨ వాయువు [te]
 • గురువారం ਉਚਾਰਨ గురువారం [te]
 • నాన్న ਉਚਾਰਨ నాన్న [te]
 • ఎందుకు ਉਚਾਰਨ ఎందుకు [te]
 • జీవితం ਉਚਾਰਨ జీవితం [te]
 • సోమవారం ਉਚਾਰਨ సోమవారం [te]
 • ముఖ్యం ਉਚਾਰਨ ముఖ్యం [te]
 • దేవుడు ਉਚਾਰਨ దేవుడు [te]
 • julayi ਉਚਾਰਨ julayi [te]
 • నమస్కారం ਉਚਾਰਨ నమస్కారం [te]
 • Varsham ਉਚਾਰਨ Varsham [te]
 • మనస్సు ਉਚਾਰਨ మనస్సు [te]
 • ఆనందం ਉਚਾਰਨ ఆనందం [te]
 • ఆదివారం ਉਚਾਰਨ ఆదివారం [te]
 • ఆకాశము ਉਚਾਰਨ ఆకాశము [te]
 • Avakai Biryani ਉਚਾਰਨ Avakai Biryani [te]
 • alludu ਉਚਾਰਨ alludu [te]
 • శనివారం ਉਚਾਰਨ శనివారం [te]
 • Murari ਉਚਾਰਨ Murari [it]
 • క్రీస్తు ਉਚਾਰਨ క్రీస్తు [te]
 • Vikramarkudu ਉਚਾਰਨ Vikramarkudu [te]
 • Swarnakamalam ਉਚਾਰਨ Swarnakamalam [te]
 • Swaaghatham ਉਚਾਰਨ Swaaghatham [te]
 • Ramayya Vastavayya ਉਚਾਰਨ Ramayya Vastavayya [te]
 • Aagadu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aagadu [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aapadbandhavudu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aapadbandhavudu [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aaradhana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aaradhana [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Adavi Donga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Adavi Donga [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aditya 369 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aditya 369 [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ala Modalaindi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ala Modalaindi [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Anji ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Anji [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Athidhi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Athidhi [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Baava ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Baava [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Bhairava Dweepam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bhairava Dweepam [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Bhookailas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bhookailas [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Billa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Billa [es | te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Bobbili Raja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bobbili Raja [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Brundavanam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Brundavanam [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Chakravarthy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chakravarthy [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Chantabbai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chantabbai [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Choodalani Vundi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Choodalani Vundi [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Desamuduru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Desamuduru [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Devadasu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Devadasu [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Dhammu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dhammu [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Dookudu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dookudu [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Drusyam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Drusyam [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Gharana Mogudu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gharana Mogudu [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Gouravam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gouravam [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Govindudu Andarivadele ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Govindudu Andarivadele [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Grahanam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Grahanam [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Gulebakavali Katha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gulebakavali Katha [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Gundamma Katha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gundamma Katha [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Gundello Godari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gundello Godari [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Iddarammayilatho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Iddarammayilatho [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Jagadam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jagadam [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Khaidi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Khaidi [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Khaleja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Khaleja [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Kodama Simham ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kodama Simham [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Kondaveeti Donga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kondaveeti Donga [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Kshana Kshanam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kshana Kshanam [te] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ