ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

tennis player

tennis player ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ