ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

tennis player

tennis player ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • Karman Thandi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Karman Thandi [hi] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • Mariam Bolkvadze ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mariam Bolkvadze [ka] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • Mihika Yadav ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mihika Yadav [hi] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • Mirza Basic ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mirza Basic [bs] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • Nikoloz Basilashvili ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nikoloz Basilashvili [ka] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • Oksana Kalashnikova ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Oksana Kalashnikova [ka] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • Pranjala Yadlapalli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pranjala Yadlapalli [hi] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • Ramkumar Ramanathan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ramkumar Ramanathan [hi] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • Saketh Myneni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Saketh Myneni [hi] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • Somdev Dewarman ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Somdev Dewarman [hi] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ