ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

terms_of_endearment

terms_of_endearment ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • kochanie ਉਚਾਰਨ kochanie [pl]
 • dziadek ਉਚਾਰਨ dziadek [pl]
 • tato ਉਚਾਰਨ tato [pt]
 • gabi ਉਚਾਰਨ gabi [de]
 • dzidziuś ਉਚਾਰਨ dzidziuś [pl]
 • matuś ਉਚਾਰਨ matuś [pl]
 • Zbysio ਉਚਾਰਨ Zbysio [pl]
 • kuleczka ਉਚਾਰਨ kuleczka [pl]
 • córcia ਉਚਾਰਨ córcia [pl]
 • mamuńka ਉਚਾਰਨ mamuńka [pl]
 • Marcinuś ਉਚਾਰਨ Marcinuś [pl]
 • Marciuś ਉਚਾਰਨ Marciuś [pl]
 • Grześ ਉਚਾਰਨ Grześ [pl]
 • słoneczko ਉਚਾਰਨ słoneczko [pl]
 • Krysia ਉਚਾਰਨ Krysia [pl]
 • Jasia ਉਚਾਰਨ Jasia [pl]
 • Hania ਉਚਾਰਨ Hania [pl]
 • Józio ਉਚਾਰਨ Józio [pl]
 • gołąbeczek ਉਚਾਰਨ gołąbeczek [pl]
 • Miecio ਉਚਾਰਨ Miecio [pl]
 • Robuś ਉਚਾਰਨ Robuś [pl]
 • Jędruś ਉਚਾਰਨ Jędruś [pl]
 • Czaruś ਉਚਾਰਨ Czaruś [pl]
 • siostrzyczki ਉਚਾਰਨ siostrzyczki [pl]
 • matulka ਉਚਾਰਨ matulka [pl]
 • Krysieńka ਉਚਾਰਨ Krysieńka [pl]
 • Oleńka ਉਚਾਰਨ Oleńka [pl]
 • serduszko ਉਚਾਰਨ serduszko [pl]
 • Magdusia ਉਚਾਰਨ Magdusia [pl]
 • córuchna ਉਚਾਰਨ córuchna [pl]
 • mężulek ਉਚਾਰਨ mężulek [pl]
 • Zbynio ਉਚਾਰਨ Zbynio [pl]
 • dupcia ਉਚਾਰਨ dupcia [pl]
 • Gucio ਉਚਾਰਨ Gucio [pl]
 • Juruś ਉਚਾਰਨ Juruś [pl]
 • Józia ਉਚਾਰਨ Józia [pl]
 • czułostki ਉਚਾਰਨ czułostki [pl]
 • sąsiadeczka ਉਚਾਰਨ sąsiadeczka [pl]
 • dziadziuś ਉਚਾਰਨ dziadziuś [pl]
 • Kubuś ਉਚਾਰਨ Kubuś [pl]
 • Tobiaszek ਉਚਾਰਨ Tobiaszek [pl]
 • dziadunio ਉਚਾਰਨ dziadunio [pl]
 • Karolinka ਉਚਾਰਨ Karolinka [pl]
 • Henryczek ਉਚਾਰਨ Henryczek [pl]
 • mamuśka ਉਚਾਰਨ mamuśka [pl]
 • Gabrysia ਉਚਾਰਨ Gabrysia [pl]
 • Wiesia ਉਚਾਰਨ Wiesia [pl]
 • wnusia ਉਚਾਰਨ wnusia [pl]
 • Zygmuś ਉਚਾਰਨ Zygmuś [pl]
 • pieścidełko ਉਚਾਰਨ pieścidełko [pl]
 • Faustysia ਉਚਾਰਨ Faustysia [pl]
 • gołąbeczka ਉਚਾਰਨ gołąbeczka [pl]
 • naleśniczek ਉਚਾਰਨ naleśniczek [pl]
 • ciotuchna ਉਚਾਰਨ ciotuchna [pl]
 • Wojtuś ਉਚਾਰਨ Wojtuś [pl]
 • Miruś ਉਚਾਰਨ Miruś [pl]
 • braciszek ਉਚਾਰਨ braciszek [pl]
 • Córuniu ਉਚਾਰਨ Córuniu [pl]
 • Antosia ਉਚਾਰਨ Antosia [pl]
 • słonko ਉਚਾਰਨ słonko [pl]
 • Jadzia ਉਚਾਰਨ Jadzia [pl]
 • Heniuś ਉਚਾਰਨ Heniuś [pl]
 • Celinka ਉਚਾਰਨ Celinka [pl]
 • Filipek ਉਚਾਰਨ Filipek [pl]
 • Leoś ਉਚਾਰਨ Leoś [pl]
 • dzióbek ਉਚਾਰਨ dzióbek [pl]
 • niuniuś ਉਚਾਰਨ niuniuś [pl]
 • Salcia ਉਚਾਰਨ Salcia [pl]
 • Mateuszek ਉਚਾਰਨ Mateuszek [pl]
 • Filuś ਉਚਾਰਨ Filuś [pl]
 • Lucuś ਉਚਾਰਨ Lucuś [pl]
 • tatuś ਉਚਾਰਨ tatuś [pl]
 • Antoś ਉਚਾਰਨ Antoś [pl]
 • żabcia ਉਚਾਰਨ żabcia [pl]
 • Rysio ਉਚਾਰਨ Rysio [pl]
 • Grzesio ਉਚਾਰਨ Grzesio [pl]
 • ósemeczka ਉਚਾਰਨ ósemeczka [pl]
 • bobasek ਉਚਾਰਨ bobasek [pl]
 • Halinka ਉਚਾਰਨ Halinka [pl]
 • Kasieńka ਉਚਾਰਨ Kasieńka [pl]
 • kiciuś ਉਚਾਰਨ kiciuś [pl]
 • Lidzieńka ਉਚਾਰਨ Lidzieńka [pl]
 • Boluś ਉਚਾਰਨ Boluś [pl]
 • Jacuś ਉਚਾਰਨ Jacuś [pl]
 • Henio ਉਚਾਰਨ Henio [pl]
 • Danuśka ਉਚਾਰਨ Danuśka [pl]
 • Joasia ਉਚਾਰਨ Joasia [pl]
 • maluchny ਉਚਾਰਨ maluchny [pl]
 • Curuś ਉਚਾਰਨ Curuś [pl]
 • tatulo ਉਚਾਰਨ tatulo [pl]
 • Martusia ਉਚਾਰਨ Martusia [pl]
 • Jasio ਉਚਾਰਨ Jasio [pl]
 • Lucynka ਉਚਾਰਨ Lucynka [pl]
 • Marzenka ਉਚਾਰਨ Marzenka [pl]
 • Juleńka ਉਚਾਰਨ Juleńka [pl]
 • lalunia ਉਚਾਰਨ lalunia [pl]
 • Anusia ਉਚਾਰਨ Anusia [pl]
 • Dosia ਉਚਾਰਨ Dosia [pl]
 • Cacuś ਉਚਾਰਨ Cacuś [pl]
 • kochanieńka ਉਚਾਰਨ kochanieńka [pl]