ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

thank you

thank you ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ