ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

the days of the week

the days of the week ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ