ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

the salesclerk

the salesclerk ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ