ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

to be ashamed

to be ashamed ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ