ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

to us

to us ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • לנו ਉਚਾਰਨ לנו [he]
  • אלינו ਉਚਾਰਨ אלינו [he]
  • bizə ਉਚਾਰਨ bizə [az]
  • namaj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ namaj [nah] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ