ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

too late

too late ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ