ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

touchstone

touchstone ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ