ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

tourist attraction

tourist attraction ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ