ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

tree

tree ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • سیّین ਉਚਾਰਨ سیّین [ur]
 • aerboo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aerboo [zu] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aliwen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aliwen [arn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Cercidiphyllum japonicum ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Cercidiphyllum japonicum [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • èlber ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ èlber [rgn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • garaap ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ garaap [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • igitongati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ igitongati [rn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Kaffirlime ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kaffirlime [no] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kjimuatkw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kjimuatkw [mic] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Manchineel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Manchineel [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mtengo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mtengo [ny] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • napaaqtuq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ napaaqtuq [ik] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • omuti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ omuti [lg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sefate ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sefate [st] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • setlhare ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ setlhare [tn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sihlahla ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sihlahla [ss] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • umhlaza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ umhlaza [xh] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • vunikau ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vunikau [fj] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 化粧柳 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 化粧柳 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ