ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Trichoglossus haematodus

Trichoglossus haematodus ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ