ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

ugedag

ugedag ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • onsdag ਉਚਾਰਨ
  onsdag [da]
 • fredag ਉਚਾਰਨ
  fredag [sv]
 • torsdag ਉਚਾਰਨ
  torsdag [no]
 • mandag ਉਚਾਰਨ
  mandag [da]
 • lørdag ਉਚਾਰਨ
  lørdag [da]
 • tirsdag ਉਚਾਰਨ
  tirsdag [da]
 • søndag ਉਚਾਰਨ
  søndag [no]