ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

unbiased

unbiased ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ