ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Uzbek (language)

Uzbek (language) ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • Salom ਉਚਾਰਨ Salom [uz]
  • kitob ਉਚਾਰਨ kitob [uz]
  • Ismoil ਉਚਾਰਨ Ismoil [uz]
  • Ўзбек ਉਚਾਰਨ Ўзбек [uz]
  • hissiyot ਉਚਾਰਨ hissiyot [uz]
  • osmon ਉਚਾਰਨ osmon [uz]
  • muvaffaqiyat ਉਚਾਰਨ muvaffaqiyat [uz]
  • azob-uqubat ਉਚਾਰਨ azob-uqubat [uz]
  • tandyr ਉਚਾਰਨ tandyr [fr]