ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb

verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • embarrassed ਉਚਾਰਨ embarrassed [en]
 • quilt ਉਚਾਰਨ quilt [en]
 • miss ਉਚਾਰਨ miss [en]
 • raid ਉਚਾਰਨ raid [en]
 • liaise ਉਚਾਰਨ liaise [en]
 • freeze ਉਚਾਰਨ freeze [en]
 • supply ਉਚਾਰਨ supply [en]
 • appear ਉਚਾਰਨ appear [en]
 • swell ਉਚਾਰਨ swell [en]
 • slaughter ਉਚਾਰਨ slaughter [en]
 • influence ਉਚਾਰਨ influence [en]
 • する ਉਚਾਰਨ する [ja]
 • arbeiten ਉਚਾਰਨ arbeiten [de]
 • gut ਉਚਾਰਨ gut [de]
 • consider ਉਚਾਰਨ consider [en]
 • finance ਉਚਾਰਨ finance [en]
 • abominate ਉਚਾਰਨ abominate [en]
 • preview ਉਚਾਰਨ preview [en]
 • double ਉਚਾਰਨ double [en]
 • 귀국하다 ਉਚਾਰਨ 귀국하다 [ko]
 • translate ਉਚਾਰਨ translate [en]
 • manĝi ਉਚਾਰਨ manĝi [eo]
 • blind ਉਚਾਰਨ blind [en]
 • úsáid ਉਚਾਰਨ úsáid [ga]
 • dribble ਉਚਾਰਨ dribble [en]
 • clarify ਉਚਾਰਨ clarify [en]
 • cum ਉਚਾਰਨ cum [en]
 • fortify ਉਚਾਰਨ fortify [en]
 • acclaim ਉਚਾਰਨ acclaim [en]
 • magnify ਉਚਾਰਨ magnify [en]
 • claim ਉਚਾਰਨ claim [en]
 • let ਉਚਾਰਨ let [en]
 • quest ਉਚਾਰਨ quest [en]
 • scii ਉਚਾਰਨ scii [la]
 • lui ਉਚਾਰਨ lui [fr]
 • 가요 ਉਚਾਰਨ 가요 [ko]
 • log out ਉਚਾਰਨ log out [en]
 • clone ਉਚਾਰਨ clone [en]
 • cage ਉਚਾਰਨ cage [en]
 • ad ਉਚਾਰਨ ad [en]
 • swagger ਉਚਾਰਨ swagger [en]
 • искать ਉਚਾਰਨ искать [ru]
 • binge-watch ਉਚਾਰਨ binge-watch [en]
 • treasure ਉਚਾਰਨ treasure [en]
 • boss ਉਚਾਰਨ boss [en]
 • fotografia ਉਚਾਰਨ fotografia [ro]
 • trust ਉਚਾਰਨ trust [en]
 • quit ਉਚਾਰਨ quit [en]
 • excuse ਉਚਾਰਨ excuse [en]
 • wander ਉਚਾਰਨ wander [en]
 • comet ਉਚਾਰਨ comet [en]
 • acheter ਉਚਾਰਨ acheter [fr]
 • differentiate ਉਚਾਰਨ differentiate [en]
 • vent ਉਚਾਰਨ vent [fr]
 • AIDS ਉਚਾਰਨ AIDS [en]
 • hadn't ਉਚਾਰਨ hadn't [en]
 • off ਉਚਾਰਨ off [en]
 • retire ਉਚਾਰਨ retire [en]
 • bow ਉਚਾਰਨ bow [en]
 • ruin ਉਚਾਰਨ ruin [en]
 • combine ਉਚਾਰਨ combine [en]
 • 落ちる ਉਚਾਰਨ 落ちる [ja]
 • blink ਉਚਾਰਨ blink [en]
 • sought ਉਚਾਰਨ sought [en]
 • elvisz ਉਚਾਰਨ elvisz [hu]
 • click ਉਚਾਰਨ click [en]
 • steel ਉਚਾਰਨ steel [en]
 • twitch ਉਚਾਰਨ twitch [en]
 • pray ਉਚਾਰਨ pray [en]
 • fax ਉਚਾਰਨ fax [en]
 • bid ਉਚਾਰਨ bid [en]
 • proszę ਉਚਾਰਨ proszę [pl]
 • Przemyśl ਉਚਾਰਨ Przemyśl [pl]
 • glue ਉਚਾਰਨ glue [en]
 • rave ਉਚਾਰਨ rave [en]
 • dice ਉਚਾਰਨ dice [en]
 • enunciate ਉਚਾਰਨ enunciate [en]
 • layer ਉਚਾਰਨ layer [en]
 • poke ਉਚਾਰਨ poke [en]
 • schrijven ਉਚਾਰਨ schrijven [nl]
 • miele ਉਚਾਰਨ miele [it]
 • railroad ਉਚਾਰਨ railroad [en]
 • masa ਉਚਾਰਨ masa [tr]
 • lose ਉਚਾਰਨ lose [en]
 • fly ਉਚਾਰਨ fly [en]
 • boil ਉਚਾਰਨ boil [en]
 • Hoa ਉਚਾਰਨ Hoa [vi]
 • kommen ਉਚਾਰਨ kommen [de]
 • stalk ਉਚਾਰਨ stalk [en]
 • urge ਉਚਾਰਨ urge [en]
 • blacklist ਉਚਾਰਨ blacklist [en]
 • examine ਉਚਾਰਨ examine [en]
 • tout ਉਚਾਰਨ tout [fr]
 • stalker ਉਚਾਰਨ stalker [en]
 • snack ਉਚਾਰਨ snack [en]
 • ink ਉਚਾਰਨ ink [en]
 • jet ਉਚਾਰਨ jet [en]
 • vet ਉਚਾਰਨ vet [en]
 • acera ਉਚਾਰਨ acera [es]
 • sehen ਉਚਾਰਨ sehen [de]