ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb

verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • belong ਉਚਾਰਨ belong [en]
 • snack ਉਚਾਰਨ snack [en]
 • Hoa ਉਚਾਰਨ Hoa [vi]
 • stalk ਉਚਾਰਨ stalk [en]
 • stalker ਉਚਾਰਨ stalker [en]
 • jet ਉਚਾਰਨ jet [en]
 • 上 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • hang ਉਚਾਰਨ hang [en]
 • repeat ਉਚਾਰਨ repeat [en]
 • dir ਉਚਾਰਨ dir [de]
 • plain ਉਚਾਰਨ plain [en]
 • blacklist ਉਚਾਰਨ blacklist [en]
 • acera ਉਚਾਰਨ acera [es]
 • admire ਉਚਾਰਨ admire [en]
 • flee ਉਚਾਰਨ flee [en]
 • stage ਉਚਾਰਨ stage [en]
 • tilt ਉਚਾਰਨ tilt [en]
 • donate ਉਚਾਰਨ donate [en]
 • endure ਉਚਾਰਨ endure [en]
 • apply ਉਚਾਰਨ apply [en]
 • bias ਉਚਾਰਨ bias [en]
 • 養う ਉਚਾਰਨ 養う [ja]
 • convince ਉਚਾਰਨ convince [en]
 • wilt ਉਚਾਰਨ wilt [en]
 • embarrass ਉਚਾਰਨ embarrass [en]
 • trinken ਉਚਾਰਨ trinken [de]
 • conjugar ਉਚਾਰਨ conjugar [pt]
 • specify ਉਚਾਰਨ specify [en]
 • rule ਉਚਾਰਨ rule [en]
 • despair ਉਚਾਰਨ despair [en]
 • efetuar ਉਚਾਰਨ efetuar [pt]
 • resort ਉਚਾਰਨ resort [en]
 • accelerate ਉਚਾਰਨ accelerate [en]
 • je mange ਉਚਾਰਨ je mange [fr]
 • title ਉਚਾਰਨ title [en]
 • brick ਉਚਾਰਨ brick [en]
 • respond ਉਚਾਰਨ respond [en]
 • shone ਉਚਾਰਨ shone [en]
 • brawl ਉਚਾਰਨ brawl [en]
 • prune ਉਚਾਰਨ prune [en]
 • utter ਉਚਾਰਨ utter [en]
 • sense ਉਚਾਰਨ sense [en]
 • kneel ਉਚਾਰਨ kneel [en]
 • dock ਉਚਾਰਨ dock [en]
 • meta ਉਚਾਰਨ meta [it]
 • offer ਉਚਾਰਨ offer [en]
 • chase ਉਚਾਰਨ chase [en]
 • fancy ਉਚਾਰਨ fancy [en]
 • zijn ਉਚਾਰਨ zijn [nl]
 • Jake ਉਚਾਰਨ Jake [en]
 • vest ਉਚਾਰਨ vest [en]
 • erase ਉਚਾਰਨ erase [en]
 • report ਉਚਾਰਨ report [en]
 • prostrate ਉਚਾਰਨ prostrate [en]
 • masturbate ਉਚਾਰਨ masturbate [en]
 • tiocfaidh ਉਚਾਰਨ tiocfaidh [ga]
 • rap ਉਚਾਰਨ rap [en]
 • demise ਉਚਾਰਨ demise [en]
 • triple ਉਚਾਰਨ triple [en]
 • establish ਉਚਾਰਨ establish [en]
 • clothe ਉਚਾਰਨ clothe [en]
 • lernen ਉਚਾਰਨ lernen [de]
 • ski ਉਚਾਰਨ ski [en]
 • deck ਉਚਾਰਨ deck [en]
 • contract ਉਚਾਰਨ contract [en]
 • needle ਉਚਾਰਨ needle [en]
 • eliminate ਉਚਾਰਨ eliminate [en]
 • знать ਉਚਾਰਨ знать [ru]
 • grew ਉਚਾਰਨ grew [en]
 • malfunction ਉਚਾਰਨ malfunction [en]
 • happen ਉਚਾਰਨ happen [en]
 • revolt ਉਚਾਰਨ revolt [en]
 • Öl ਉਚਾਰਨ Öl [de]
 • 撚 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • convert ਉਚਾਰਨ convert [en]
 • strike ਉਚਾਰਨ strike [en]
 • rummage ਉਚਾਰਨ rummage [en]
 • Gesicht ਉਚਾਰਨ Gesicht [de]
 • praise ਉਚਾਰਨ praise [en]
 • discuss ਉਚਾਰਨ discuss [en]
 • cater ਉਚਾਰਨ cater [en]
 • microwave ਉਚਾਰਨ microwave [en]
 • porta ਉਚਾਰਨ porta [it]
 • cable ਉਚਾਰਨ cable [en]
 • feed ਉਚਾਰਨ feed [en]
 • 言う ਉਚਾਰਨ 言う [ja]
 • cruise ਉਚਾਰਨ cruise [en]
 • enhance ਉਚਾਰਨ enhance [en]
 • reach ਉਚਾਰਨ reach [en]
 • hid ਉਚਾਰਨ hid [en]
 • gira ਉਚਾਰਨ gira [es]
 • dot ਉਚਾਰਨ dot [en]
 • announce ਉਚਾਰਨ announce [en]
 • directed ਉਚਾਰਨ directed [en]
 • obscure ਉਚਾਰਨ obscure [en]
 • manure ਉਚਾਰਨ manure [en]
 • bore ਉਚਾਰਨ bore [en]
 • vorstellen ਉਚਾਰਨ vorstellen [de]
 • affect ਉਚਾਰਨ affect [en]
 • crochet ਉਚਾਰਨ crochet [en]