ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb present tense

verb present tense ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ