ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

very delicious

very delicious ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ